Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Personalsupport

Personalsupport är kommunens gemensamma resurs för personal- och lönefrågor.

Förhandling och HR-stöd är en stödfunktion till chefer i arbetsrätt (samverkan och förhandlingar), arbetsmiljö, rehabilitering och löneprocessen. När det gäller rehabilitering omfattar det alla steg, varav steg tre är kommunövergripande. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för rehabilitering och registrering av arbetsskador.

HR kompetens, som innefattar Rekryteringscenter, sköter all annonsering av lediga jobb och erbjuder förvaltningarna en smidig och snabb rekryteringsprocess med hjälp av rekryteringskonsulter. De jobbar även med marknadsföring kopplat till rekrytering, pensioner, försäkringar, anställningstid och analysuppdrag. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för registrering av anställningstid, kompetens och kursadministration samt systemstöd för rekrytering.

Lönecenter arbetar kommunövergripande med lönehantering. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för personal och löner.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler

Informationen granskades: 2018-01-04