Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta fastighetsnämnden

Telefon:0910 - 73 50 00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nämnden för support och lokaler

Nämnden för support och lokaler ska samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala verksamheten så att samordningsvinster säkerställs. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina huvuduppdrag och ge effektivare kommunal service till medborgarna.

Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, för hyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet (ny-, om- och tillbyggnad).

Nämnden ansvarar också för att tillhandahålla kommunövergripande samordning, förvaltning och utveckling av administrativa tjänster inom områdena personal, ekonomi, inköp, information, gemensam kundtjänst, måltid och it.

Från och med maj 2015 är nämnden kommunens centrala upphandlingsfunktion. Det innebär att nämnden är beslutande organ i upphandlingsfrågor.

Ledamöter

Alla ledamöter i support och lokaler hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i support och lokaler hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-08