Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Personalnämnden

Personalnämnden är kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet. Personalnämnden ansvarar för kommunens personalpolitik, samt tecknar avtal med facken. Personalnämnden är också nämnd för vår företagshälsovård Kommunhälsan.

Personalnämndens övergripande mål är att kommunens personella resurser ska finnas där det bäst behövs. Aktiva personalutvecklingsinsatser ska bedrivas. Kommunens lönepolitik ska stimulera till förbättringar i verksamheten och till att personalförsörjningen på kort och lång sikt tryggas. Jämställdhets- och arbetsmiljöaspekter ska integreras i alla personalfrågor.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Deltidsanställda som så önskar garanteras sysselsättningsgrad upp till heltid. Utvecklade och nya former för rekrytering med inriktning på att nå nya grupper. Höjd kvalitet i arbetet för fler – kompetensutveckling, ansvar och befogenheter.

Ledamöter

Alla ledamöter i i personalnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ersättare och suppleanter

Alla ersättare i i personalnämnden hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-08