Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och Kommunala pensionärsrådet(KPR). På så vis kan funktionshindersrörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden. Vartannat år hålls Ungdomsfullmäktige, som bidrar till tydliga dialoger mellan ungdomar och kommunpolitiker.

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting.

FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå - är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från kommunen samt polisen. De arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö.

Trygghetsforum driver ett aktivt brottsförebyggande arbete i kommunen och kan sägas vara Skellefteås lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-08