Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ungdomsfullmäktige 2017

Ungdomsfullmäktigden 2017 har genomförts. 320 motioner överlämnades av Ungdomsfullmäktige till våra politiker. Närmare 180 ungdomar och 50 politiker deltog under Ungdomsfullmäktigedagen den 16 februari.

Skellefteå kommun har sedan 1988 arbetat med olika insatser och verktyg för underlätta och stimulera ungdomars inflytande i sin vardag. Dessa demokratiinsatser har visat goda resultat och har varit uppskattade av olika involverade aktörer.

Skellefteå kommun har sedan samlat detta arbete inom ungdomsfullmäktige. En process där man på ett systematiskt sätt på årsbasis driver ett forum där ungdomar, skola, kommunorganisation och politik samverkar.

Ungdomsfullmäktige handlar om att lyfta ungas idéer och förslag om sådant som rör deras vardag, fritid och framtid. Det är ett forum för att kontinuerligt ta in ungas åsikter inom olika aktuella samhällsfrågor, både genom motioner och där politikerna själva ställer frågor till ungdomarna.

Genom att ungdomarna aktivt deltar i den demokratiska processen, får vara med och påverka och ta ansvar, utvecklas deras ansvarskänsla och förståelse för vad demokrati är.

Ungdomsfullmäktige riktar sig till unga i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet.

Ungdomsfullmäktige 2017
Resultat från mentometeromröstningen:

Resultat årskurs 8 grundskolan

Resultat årskurs 2 gymnasiet

 

Ungdomsfullmäktige 2016
Resultat från mentometeromröstningen.

Resultat årskurs 8 grundskolan

Resultat åk 2 gymnasiet

Rapporter från Ungdomsfullmäktige 2014-2016
- I rapporterna beskrivs Ungdomsfullmäktiges syfte och hur det fungerar samt vilka frågor som Ungdomsfullmäktige vill se en förändring på i Skellefteå kommun.

Rapport 2014
Rapport 2015
Rapport 2016

 

 

 

Kontakt

Jörgen Svedberg, demokratilots
Fritidskontoret/FRIS
Skellefteå kommun
070/563 53 35

Skicka epost

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Informationen granskades: 2017-05-08