Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Systematiskt kvalitetsarbete

Skellefteå kommun har påbörjat en resa gällande systematiskt kvalitetsarbete. Många verksamheter har redan kommit långt med att implementera detta arbetssätt, till exempel förskolan och skolan. Skellefteå kommun står nu inför att ta ett större grepp om det systematiska kvalitetsarbetet för att samverka och samarbete bättre internt. Detta genom en medveten satsning på utvecklingen av kvalitetsarbetet.

Utveckling av kvalitetsarbetet

Inom skolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom skola och förskola:

Kvalitet och utveckling inom Skellefteå kommuns förskolor och skolor

Skolverket (nytt fönster)

Inom socialtjänsten

Socialnämnden i Skellefteå kommun har infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen (nytt fönster)

Socialnämndens Verksamhetsledningssystem (Marcus sida, text längre ner i dokumentet)

Inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Kvalitets- och förbättringsarbete inom stöd och service

Mål och kvalitet

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07