Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det kan handla om trappsteg, trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, avsaknad av ledstänger, dålig ljudmiljö eller bristfällig skyltning. Alltså mindre saker som kan åtgärdas utan större kostnad och tid.

I Plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgängligheten i befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler. Exempel på sådana lokaler är affärer, restauranger, terminaler, teatrar, biografer och apotek. Det som ska åtgärdas är till exempel nivåskillnader in till lokalen, ledstråk, och skyltning.

Har du upplevt något enkelt avhjälpt hinder i publika lokaler eller på allmän plats i Skellefteå? Du kan som privatperson anmäla brister när det gäller enklare hinder. Anmälningsblankett med instruktion hittar du här på sidan. Du kan också kontakta kundtjänst för hjälp.

Fastighetsägaren (kommun eller privat) har ansvar för att enklare hinder åtgärdas. Det är kommunerna (Bygg- och miljönämnden i Skellefteå) som har till uppgift att övervaka av hur kraven i lagstiftningen följs.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07