Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för 2018 för nämnder och utskott i Skellefteå kommun.

Använd länkarna nedan för att komma direkt till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
För- och grundskolenämnden
För- och grundskolenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Demokratiberedningen
Fritidsnämnden
Fritidsnämndens arbetsutskott
Gemensam måltidsnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Gymnasienämnden
Gymnasienämndens arbetsutskott
Konsumentnämnden
Kulturnämnden
Kulturnämndens arbetsutskott
Nämnden för support och lokaler
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Personalnämnden
Rådet för förebyggande av funktionshinder
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Valnämnden

Mötesdatum 2018

Kommunfullmäktige

Klockan 10.00

16 januari 
13 februari 
20 mars 
17 april
29 maj
18 juni 
25 september
13, 20 november
18 december

 

Kommunstyrelsen

Klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars 
2 maj
5 juni
28 augusti
2, 23 oktober
21 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Klockan 08.30

9 januari
6 februari
6, 13 mars
10, 23 april
15, 22 maj
12 juni 
21 augusti
18 september
9, 16 oktober
6 november
4, 11 december

 

Bygg- och miljönämnden

Klockan 09.00

8 februari 
8 mars 
5 april
3 maj 
14 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
13 december

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Klockan 09.00

1 februari 
1, 28 mars
26 april
7 juni
23 augusti
27 september
31 oktober
6 december

Demokratiberedningen

Klockan 14.00

23 januari
27 februari
8  maj
28  augusti
16 oktober

Fritidsnämnden

Klockan 13.00

9 januari
6 februari (heldag)
13 mars
10 april (heldag)
8 maj
12 juni
4 september
9 oktober 
6 november 
4-5 december

Fritidsnämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
20 augusti
18 september
23 oktober
19 november
17 december

För- och grundskolenämnden

Klockan 08.15

7 februari 
7 mars
11 april 
14  maj
13 juni
19 september
24 oktober
14 november
12 december

För- och grundskolenämndens arbetsutskott

Klockan 08.15

19 januari
21 februari
2 maj
28 maj (klockan 13.15)
5 september
10, 31 oktober
28 november

Gemensam måltidsnämnd

Klockan 14.00

12 februari
14 maj
10 september 
11 december 

Gemensam överförmyndarnämnd

Klockan 14.00

6 februari
13 mars 
10 april 
15 maj 
12 juni 
11 september
9 oktober
6 november
11 december

Gymnasienämnden

Klockan 08.00

22 januari 
14 februari 
14 mars 
11, 25 april 
16 maj
13 juni
12, 26 september
17 oktober
21 november
12 december

Gymnasienämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

10, 31 januari
28 februari (klockan 08.00)
21 mars 
2, 23  maj
28 augusti
3 oktober
7, 28 november

Konsumentnämnden  

Klockan 10.00

6 februari 
13 mars
10 april
15 maj
12 juni 
11 september
9 oktober
6 november
12 december

Kulturnämnden

Klockan 13.00

31 januari
28 februari
11 april (heldag)
16 maj
13 juni
12 september
10 oktober
7 november (heldag)
12 december (heldag

 

Kulturnämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

17 januari
14 februari
14 mars
2 maj
30 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november

Nämnden för support och lokaler

Klockan 10.00

14 februari
15 mars
12, 26 april
17 maj
14 juni
13 september
18 oktober
15 november
13 december

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott

Klockan 14.00

11, 25 januari
8, 22 februari 
8, 28 mars
5, 19 april
8, 31 maj
7, 28 juni 
9, 23 augusti
6, 27 september
11, 25 oktober
8, 22 november 
6, 20 december

Personalnämnden

Klockan 08.15

7 februari (kl 13.00)
7 mars
7 maj (heldag)
5 september
10 oktober
7 november 
5  december

Rådet för förebyggande av funktionshinder


28 februari
30 maj
26 september
28 november

Socialnämnden

Klockan 08.15

30 januari 
22  februari
22 mars
26 april
1 juni
20  juni 
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
20 december

Socialnämndens arbetsutskott


8, 18, 22 januari 
5, 12, 19 februari 
5, 12, 19 mars 
9, 24 april
7, 14, 21 maj
4, 11, 25 juni 
9, 30 juli
13, 20, 27 augusti
3, 10, 17 september
8, 15, 22 oktober
5, 12, 19 november
3, 10, 17 december

Tekniska nämnden

Klockan 10.00

22 januari 
19 februari 
19 mars 
16 april 
14 maj
11  juni
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

Klockan 13.15

15 januari
12 februari
12 mars 
9 april 
7 maj 
4 juni
13 augusti
10 september
8 oktober
5 november
3 december

Valnämnden

Klockan 08.00

7 februari 
6 april
16 maj
3 oktober
9 november

 

 

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-05-22