Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för 2017 för nämnder och utskott i Skellefteå kommun.

Använd länkarna nedan för att komma direkt till respektive nämnd.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
För- och grundskolenämnden
För- och grundskolenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Demokratiberedningen
Fritidsnämnden
Fritidsnämndens arbetsutskott
Gemensam måltidsnämnd
Gemensam överförmyndarnämnd
Gymnasienämnden
Gymnasienämndens arbetsutskott
Konsumentnämnden
Kulturnämnden
Kulturnämndens arbetsutskott
Nämnden för support och lokaler
Nämnden för support och lokalers arbetsutskott
Personalnämnden
Rådet för förebyggande av funktionshinder
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott
Valnämnden

Mötesdatum 2017

Kommunfullmäktige

Klockan 10.00

31 januari 
14 februari 
14 mars
25 april
30 maj
13 juni
11 september
24 oktober
28 november
12 december

År 2018

Klockan 10.00

16 januari 
13 februari 
20 mars 
17 april
29 maj
18 juni 
25 september
13, 20 november
18 december

 

Kommunstyrelsen

Klockan 09.00

23 januari
21 februari
28 mars
9, 23 maj
20 juni
22 augusti
3, 31 oktober
22 november
13 december

År 2018

Klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars 
2 maj
5 juni
28 augusti
2, 23 oktober
21 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Klockan 09.00

16, 30 januari
6, 27 februari
13, 20 mars
3, 10 (temadag), 24 april
8, 15 (temadag), 22 maj
12 juni 
14, 28 (temadag) augusti
4, 18, 25 (temadag) september
9, 16, 23 (temadag) oktober
6, 13, 27 (temadag) november
4, 18 december

År 2018

Klockan 09.00

9 januari
6 februari
6, 13 mars
10 april
15, 22 maj
12 juni 
21 augusti
18 september
9, 16 oktober
6 november
4, 11 december

 

Bygg- och miljönämnden

Klockan 09.00

6 februari 
6 mars 
10 april
8 maj
12 juni
28 augusti
2 oktober
6 november
11 december

År 2018

8 februari 
8 mars 
5 april
3 maj 
14 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
13 december

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Klockan 09.00

30 januari
27 februari
27 mars
2, 29 maj
21 augusti
25 september
30 oktober
4 december

År 2018

1 februari 
1, 28 mars
26 april
7 juni
23 augusti
27 september
31 oktober
6 december

Demokratiberedningen

Klockan 14.00

24 januari 
21  mars 
16  maj 
29  augusti
17 oktober
5 december

Fritidsnämnden

Klockan 13.00

10 januari
7 februari (heldag)
7 mars
4 april (heldag)
9 maj
7 juni
5 september
3 oktober 
7 november 
5 december (heldag)

Fritidsnämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

23 januari
21 februari
21 mars
18 april
23 maj
22 augusti
19 september
23 oktober
20 november

För- och grundskolenämnden

Klockan 08.15

15 februari
22 mars
12 april 
3  maj
14 juni
13 september
11 oktober
8 november
13 december

År 2018

7 februari 
7 mars
11 april 
9  maj
13 juni
19 september
24 oktober
14 november
12 december

För- och grundskolenämndens arbetsutskott

Klockan 08.15

1 februari 
8 mars 
4 (klockan 13.00), 19 april
31 maj
29  augusti (klockan 13.00) 
27 september
25 oktober
29 november

År 2018

19 januari
21 februari
25 april
30 maj
5 september
10, 31 oktober
28 november

Gemensam måltidsnämnd

Klockan 14.00

7 februari
9 maj (kl. 13.00)
11 september  
11 december  

Gemensam överförmyndarnämnd

Klockan 14.00

7 februari 
7 mars
11 april 
9 maj
14 juni
13 september
10 oktober
7 november
13 december

År 2018

13 februari
13 mars
17 april 
15 maj 
12 juni 
11 september
9 oktober
6 november
11 december

Gymnasienämnden

Klockan 08.00

18 januari 
8 februari 
15 mars 
3, 5 april 
9 maj 
14 juni 
13, 20 september
18 oktober
30 oktober
22 november
13 december

År 2018

22 januari 
14 februari 
14 mars 
11, 25 april 
16 maj
13 juni
12, 26 september
17 oktober
21 november
12 december

Gymnasienämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

4, 25 januari 
1, 23 mars 
26 april 
29  maj 
29 augusti
4 oktober
8, 29 november

År 2018

10, 31 januari
28 februari
21 mars 
2, 23  maj
29 augusti
3 oktober
7, 28 november

Konsumentnämnden  

Klockan 10.00

7 februari 
7 mars
11 april 
9 maj
14 juni
13 september
10 oktober
7 november
13 december

År 2018

6 februari 
13 mars
10 april
15 maj
12 juni 
11 september
9 oktober
6 november
12 december

Kulturnämnden

Klockan 13.00

1 februari
1, 29 (heldag) mars
26 april (heldag)
24 maj 
12 juni
13 september
11 oktober (heldag)
8 november
6 december (heldag)

Kulturnämndens arbetsutskott

Klockan 13.00

18 januari
15 februari
15 mars 
12 april
8 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
22 november

Nämnden för support och lokaler

Klockan 10.00

15 februari
16 mars
12, 27 april
18 maj 
15 juni
14 september
19 oktober
23 november
14 december

År 2018

14 februari
15 mars
12, 26 april
17 maj
14 juni
13 september
18 oktober
15 november
13 december

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott

Klockan 14.00

12, 26 januari
9, 23 februari
9, 30 mars 
5 april 
11 maj
1, 8 juni
10, 24 augusti
7, 28 september
12 oktober
9, 23 november
7 december

År 2018

11, 25 januari
8, 22 februari 
8, 28 mars
5, 19 april
8, 31 maj
7, 28 juni 
9, 23 augusti
6, 27 september
11, 25 oktober
8, 22 november 
6, 20 december

Personalnämnden

Klockan 08.00

8 februari 
1 mars (kl 13.00)
5 april
11 maj
5 september
16 november 
8  december

År 2018
Klockan 08.15

7 februari (kl 13.00)
7 mars
25 april
7 maj
5 september
10 oktober
7 november 
5  december

Rådet för förebyggande av funktionshinder

Klockan 08.30

1 mars
24 maj
27 september
29 november

Socialnämnden

Klockan 08.15

26 januari
23 februari 
23 mars
27 april
31 maj
15 juni
14, 23 augusti
21 september
25 oktober
23 november
19 december

År 2018

Klockan 08.15

30 januari 
22  februari
22 mars
26 april
24 maj 
20  juni 
30 augusti
20 september
25 oktober
22 november
20 december

 

 

Socialnämndens arbetsutskott

9, 16, 23 januari 
6, 13, 20 februari 
13, 15, 27 mars 
3, 12, 24 april
8, 15, 22, 29 maj
7, 12, 19 juni
17 juli
7, 14, 21 augusti
4, 11, 18 september
9, 16, 23 oktober
8, 13, 20, 27 november
4, 11, 18 december

År 2018

8, 18, 22 januari 
5, 12, 19 februari 
5, 12, 19 mars 
9, 24 april
7, 14, 21 maj
4, 11, 25 juni 
9, 30 juli
13, 27, 20 augusti
3, 10, 17 september
8, 15, 22 oktober
5, 12, 19 november
3, 10, 17 december

 

Tekniska nämnden

Klockan 13.15

23 januari
20 februari
20 mars 
24 april
22 maj 
19  juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

År 2018

22 januari 
19 februari 
19 mars 
16 april 
14 maj
11  juni
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Tekniska nämndens arbetsutskott

Klockan 13.15

16 januari
13 februari
13 mars 
10  april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

År 2018
Klockan 10.00

15 januari
12 februari
12 mars 
9 april 
7 maj 
4 juni
13 augusti
10 september
8 oktober
5 november
3 december

Valnämnden

3 februari 
10 november

År 2018
Klockan 08.00

7 februari
11 april
16 maj
3 oktober
9 november

 

 

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-15