Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Personuppgiftslagen (PuL)

Skellefteå kommun behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas i olika IT-system. Personuppgiftslagen gäller all behandling av personuppgifter, t ex insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring.

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i Personuppgiftslagen. Det innebär att behandlingen ska ske för något av de ändamål som anges i Personuppgiftslagen eller att den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Med behandling menas allt som sker med personuppgifterna, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att bland annat insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

När registreras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter registreras till exempel vid kontakt med kundtjänst, ansökan om förskoleplats eller ansökan om bygglov.

Personuppgiftsansvar - personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd. Nämnderna i sin tur utsett ett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade.

Begära utdrag från register

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Denna information har du rätt att få gratis efter en skriftlig begäran. Normalt lämnar vi ut informationen inom en månad.

Bild och video på webbplatsen

Alla människor får inte – eller bör inte – synas på bild i offentliga sammanhang, till exempel dem med skyddad identitet.

Enligt personuppgiftslagen krävs det tillstånd av personer vars namn och bild finns publicerade på en webbsida på Internet.

Innan en bild eller videofilm på identifierbara och/eller namngivna personer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. När barn före gymnasieålder fotograferas eller filmas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering.

Se exempel på när du behöver samtycke på vår sida om PuL. Här hittar du också blankett för skriftligt samtycke.

Läs mer om PuL på vår webbplats

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats

Läs mer om PuL på Riksdagens webbplats

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07