Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Informationsenheten

Telefon:0910 - 73 50 00

Besöksadress Trädsgårdsgatan 6, entréplan stadshuset

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Grafisk profil och riktlinjer

För att vi ska lyckas skapa ett starkt och funktionellt varumärke krävs noggrannhet och tydliga riktlinjer för hur vi ska tänka och agera i olika situationer. En del av detta handlar om att konsekvent använda våra visuella signaler när vi kommunicerar.

Skellefteå kommun har från 1 oktober 2015 ny grafisk profil. Arbete med att implementera den i verksamheten pågår.

Följande avsnitt beskriver Skellefteå kommuns grafiska profil. Det vill säga, det visuella uttryckssätt som vi alltid ska använda när Skellefteå kommun som organisation är avsändare. Det skapar tydlighet för våra målgrupper vem som är avsändare samt trygghet och trovärdighet i alla våra relationer.

I manualen hittar du information och riktlinjer för hur vi inom Skellefteå kommun arbetar visuellt i vår kommunikation samt gott om exempel för att levandegöra och ge inspiration.

 

Inledning

Grundprinciper
Tonalitet

Grafisk profil

Vår logotyp
Avsändarstrategi
Typografi
Färg
Designriktlinjer
Tonalitet och språk

Användning och riktlinjer

Webb och e-tjänster
Sociala medier
Digitala presentationer 
Kläder
Skyltar
Fordon
Utställningsmaterial

Inspiration

Logotyper
Typografi

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-03