Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Alla vinner på välformulerade texter

Pratbubblor

Begripliga och välformulerade texter fungerar som ett smörjmedel för Skellefteå kommuns processer. Kunder, medborgare och företagare slipper vända sig till kommunen för att få svåra formuleringar förklarade. Detsamma gäller omvänt – kommunens tjänstepersoner behöver inte lägga tid på att svara på följdfrågor. Om texterna dessutom har en äkta, engagerande och tydlig ton uppstår en extra bra kommunikation – och relation.

Skellefteå kommuns tjänstetexter kan skrivas och bearbetas utifrån två nivåer – klarspråk och tonalitet.

Klarspråk är ett grundkrav

Klarspråk är ett grundläggande krav på Skellefteå kommuns texter. Klarspråk innebär myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati; att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i Skellefteå kommuns texter.

De språkråd och rekommendationer som finns här baseras på samlade erfarenheter, med Myndigheternas skrivregler som främsta rättesnöre. Denna vägledning är inget lokalt påhitt, och betrakta den heller inte som en pålaga uppifrån. Språkråden finns för att underlätta tillvaron, för dig som skribent likväl som för kunder och medborgare. Välformulerade texter sparar tid och skapar förtroende för Skellefteå kommun. Både skrivandet och läsandet blir dessutom roligare.

Tonalitet levandegör kommunen

Tonalitet handlar inte om vad vi säger utan hur vi säger det. Ordval, form och stil bygger en tonalitet och är viktig för Skellefteå kommuns ”personlighet”. Genom att tala och skriva med en och samma röst bidrar vi till en tydlig, trovärdig och levande bild av Skellefteå kommun.

Men precis som människor pratar på olika sätt i olika situationer behöver tonaliteten justeras efter sammanhanget. Syftet med texten, i vilken kanal den ska publiceras och till vilken målgrupp, bestämmer till exempel hur effektiv eller hur varm och personlig texten bör vara.

De nyckelbegrepp som beskriver Skellefteå kommuns tonalitet är: Äkta, Engagerande och Tydlig. Dessa begrepp vidareutvecklas i Skellefteå kommuns tonalitetsguide.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-01-24