Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sambruk - för kommunala e-tjänster

Sambruk erbjuder kommuner möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnaderna för framtagning av gemensamma e-tjänster

Sambruk är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Regionförbundet Örebro län samt ett stort antal kommuner. Medborgarassistenten Marklund här på webbplatsen är ett tydligt resultat av ett sambruksprojekt.

Information om genomförda projekt och nuvarande nätverk hittar du på Sambruks webbplats, se länken till höger.

Sambruks mål:

  • att kommunerna ska kunna erbjuda medborgare och företag service, med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats
  • att sänka kommunernas kostnader för utveckling och drift av e-tjänster
  • att minska ledtiderna för utveckling och införande av tjänsterna
  • att bidra till en samordnad offentlig förvaltning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07