Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Sambruk - för kommunala e-tjänster

Sambruk erbjuder kommuner möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnaderna för framtagning av gemensamma e-tjänster

Föreningen Sambruk omfattar c:a 100 kommuner och regionala organ, samt Sveriges kommuner och landsting – SKL. Det är en intresseförening för svenska kommuner med fokus på verksamhetsutveckling inom digitalisering och e-förvaltning. Samverkansmodellen möjliggör både utveckling av verksamhetssystem och ett nationellt kunskapsutbyte. Direkta fördelar med att delta aktivt i föreningen är sänkta administrativa kostnader och en effektivare service mot medborgare och företag. Framförallt är föreningen ett nationellt kunskapscenter för alla som arbetar med kommunal verksamhetsutveckling, digitalisering och e-förvaltning.

Information om genomförda projekt och nuvarande nätverk hittar du på Föreningen Sambruks webbplats, se länken till höger.

Föreningen Sambruks målsättningar:

  • God service med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats
  • Sänkta kostnader för utveckling och drift av e-tjänster
  • Minskade ledtider för utveckling av e-tjänster
  • Nationell samordnad offentlig e-förvaltning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-03