Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteregionen

Kommunsamarbetet Skellefteregionen består i dag av Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Malå kommun, Sorsele kommun och Arjeplog kommun.

Målet med Skellefteregionen är att skapa tillväxt och bra livsvillkor genom att:

  • agera tillsammans i gemensamma frågor
  • säkerställa god servicenivå i kommunerna genom att nyttja befintliga resurser effektivt
  • samarbeta på lika villkor.

Syftet är att utveckla redan pågående samarbeten men även att utveckla nya.

Genom att samordna arbetet och agera tillsammans i gemensamma frågor vill kommunerna skapa tillväxt och bra livsvillkor för kommuninvånarna. Exempel på sådant arbete är kartläggning av vilka strategiska utvecklings- och planeringsfrågor som är tänkbara för samarbete samt start av samarbete inom dessa identifierade områden.

Samarbetet mellan kommunerna har även målet att nyttja resurser effektivt och eftersträva hög kompetens inom kommunerna. För detta finns totalt 15 arbetsgrupper inom olika områden som exempelvis upphandling, personalfortbildning, budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning. I några fall samarbetar dessutom kommunerna via samarbetsformen gemensam nämnd. Ett exempel på detta är en gemensam miljö- och byggnämnd för Malå och Norsjö kommuner. Den ansvarar för miljö och hälsa, plan- och bygglovsärenden, trafikfrågor, energirådgivning och räddningstjänst.

Aktuellt inom Skellefteregionen

En förstudie är genomförd med syftet att undersöka möjligheterna till utvecklat samarbete med fler kommuner. Ett resultat av förstudien är att Sorsele kommun och Arjeplog kommun är med i Skellefteregionen.

Övriga aktuella områden: 

  • Samarbete runt strategiska utvecklings- och planeringsfrågor, som exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik samt marknadsföring.
  • Utredningar om eventuellt samarbete inom andra områden.
  • Samarbete kring fortbildning för personalen.
  • Pilotkommun för serviceutveckling (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07