Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Värmeljus

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan Sverige drabbas av elbrist. Vid elbrist finns risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av landet. För att skydda elförsörjningen kan elnätsföretagen då periodvis tvingas koppla från elanvändare. Lägre prioriterade elanvändare får då räkna med återkommande strömavbrott.

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att utveckla ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist (mindre än en vecka). Systemet kallas Styrel.

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

Skellefteå kommun upprättar en sådan prioriteringslista tillsammans med Skellefteå Kraft. Länsstyrelsen är områdesansvarig myndighet på den regionala nivån och koordinerar bedömningarna inom länet.

Kommunen behöver fatta två beslut –  först vilka typer av samhällsviktiga verksamheter som ska vara prioriterade och i vilken ordning. Därefter, när de praktiska möjligheterna att strömförsörja de prioriterade har utretts, så väljs de fysiska el-linjer som alltid ska ha ström vid en bristsituation.

Oavsett planer kan ingen elanvändare garanteras fullständigt säkra leveranser. Varje elanvändare har ett eget ansvar för att kunna hantera konsekvenserna av ett elavbrott.

Mer information finns hos 


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07