Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Anläggningar med farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar i Skellefteå bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. På de här sidorna kan du läsa om farliga verksamheter inom Skellefteå kommun.

Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Som underlag till beredskapen ska en analys av riskerna för olyckor som kan orsaka allvarliga skador utföras av verksamhetsutövaren. Bestämmelserna om beredskap och analys av riskerna med mera finns i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.
 
I lagen och förordningen om skydd mot olyckor finns även vissa följdbestämmelser om varning samt underrättelse och information till vissa myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka. Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) har gett ut allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2

Länk till MSBs allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (nytt fönster)

Det är länsstyrelsen som i samråd med kommunen beslutar om vilka anläggningar i länet som ska omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet.
 
Exempel på anläggningar som berörs är:

  • sevesoanläggningar och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser
  • gruvor

Skellefteås 20 farliga verksamheter

Anläggningar som hanterar farliga ämnen

Dammanläggningar

Flygplatser

Gruvor

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07