Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kommunens krissamordnare

Telefon:0910-73 46 09

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Frivillig resursgrupp

En frivillig resursgrupp, FRG, är en form för samarbete mellan kommun och frivilliga, som ger kommunen tillgång till extra personalresurser vid extraordinära händelser och andra kriser.

Utbildning för frivilliga resursgruppen

Civilförsvarsförbundet har på statens uppdrag utvecklat detta koncept. Man har tagit fram grundutbildningsplaner, dels för medlemmar  dels för gruppansvariga.

Utbildningen (36 timmar) innehåller bl.a. kommunkunskap, krisinformation, krishantering, hjärt-/lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Den innehåller även ämnen enligt kommunens önskemål.

Vad krävs?

En FRG-medlem behöver kunna ta initiativ och improvisera efter rådande läge, och ska vara beredd att rycka in på olika uppgifter som han eller hon kan utföra.

Språkkunskaper är ett av många exempel på personliga kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta. God förmåga till kontakter och att ta och ge information är väsentligt, liksom lokalkännedom, stresstålighet och en hyfsad fysisk förmåga.

Exempel på uppgifter du kan ha i den frivilliga resursgruppen

  • Administration av tillkommande ”spontana” frivilliga
  • Utdelning av vatten vid mobila tankar
  • Hjälpa till vid utrymningar och evakueringar
  • Snöskoterpatruller
  • Utdelning av flygblad/skriftliga meddelanden i bostadsområden
  • Upprätta informationsställen i kommunen
  • Vara resurs för POSOM-gruppen
  • Administrativa uppgifter och allmän service för krisledningsstaben eller räddningsledares stab

 

Läs mer om frivilliga resursgrupper på Civilförsvarsförbundets hemsida (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07