Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kommunens krissamordnare

Telefon:0910-73 46 09

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Krisplaner

I kriser och katastrofer eller under beredskap och krig har genomarbetade krisplaner stor betydelse. Kommunen har flera typer av krisplaner. Vid en extraordinär händelse bildas även en särskild upplysningscentral för allmänheten.

Krisledningsplan

För krisledningsnämndens verksamhet och för den stabsorganisation som ska upprättas har kommunstyrelsen fastställt en krisledningsplan.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-03-17