Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Kaplanskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Kaplanskolan ska omvandlas till en grundskola (förskoleklass till årskurs nio).
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2017-11-01
Förväntas klart: 2017-12-29
Mer om arbetet:

Andra verksamheter som också kommer att finnas på Kaplanskolan är:

  • grundsärskolan årskurs 1-9
  • fritids- och eftermiddagsverksamhet
  • kommunens centrala hörselverksamhet
     

Skolan får också, bland annat, ett konstgräs och en skateboardhall i närheten av fritidsgården. En förskola ska också byggas i samma kvarter.

Särskolan och årskurs 4 och 5 (från Mobacken och Sjungande dalen) har redan nu från och med höstterminen -16 sina lektioner på Kaplanskolan.

Arbete med VA-ledningar, Hantverkargatan och Köpmangatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar
Område: Burträsk
Plats: Hantverkargatan och Köpmangatan
Planerad start: 2017-10-17
Förväntas klart: 2017-12-31
Mer om arbetet:

Framkomligheten på Hantverkargatan och en del av Köpmangatan (se röd markering på kartan) är begränsad under perioden. Avstängning av gatan flyttas längs sträckan i takt med ledningsbytet. Följ anvisningar på plats.

Planeringen är att alla ska komma fram till sin fastighet med bil under arbetets gång. Undantaget är det dygn som vi behöver gräva av fastighetens infart. Då kommer vi att erbjuda motorvärmaruttag på annan plats.

Tillfälliga avstängningar av vattnet
När inkoppling av ny VA-ledning till en fastighet sker kommer vattnet att stängas av till alla fastigheter längs sträckan på kartan. Dessa inkopplingar sker löpande och det går inte säga exakt när det sker. För boende längs sträckan innebär det korta, tillfälliga avstängningar av vattnet vardagar under dagtid (mellan 7-16).  Dessa tillfälliga avstängningar kommer att pågå under hela tiden arbetet med VA-ledningarna pågår. Ta därför för vana att under den här tiden spara undan vatten i ett kärl ifall du behöver vatten just när det råkar vara avstängt.

Återställning av gatan sommaren 2018.

Hantverksagatan Burträsk 

Arbete med VA-ledningar, Stafettgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar
Område: Skellefteå
Plats: Stafettgatan, Hedensbyn
Planerad start: 2017-10-10
Förväntas klart: 2017-12-22
Mer om arbetet:

Staffettgatan är avstängd för biltrafik från 2017-11-08 till 2017-11-24. Biltrafiken hänvisas på plats via gång- och cykelbanan (se röda pilar på kartan). Där 30 km/tim-skyltar samt fartreglerande hinder (chikaner) uppsatta för att hålla farten låg. Efter den här avstängningen kommer sporadiska avstängningar av gatan att ske när arbetet rör sig längs vägen.

Följ anvisningar på plats

 

Arbete med VA-ledningar, Ringen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar
Område: Boliden
Plats: Ringen
Planerad start: 2017-09-18
Förväntas klart: 2017-12-22
Mer om arbetet:

Det kommer att förekomma avstängningar för fordonstrafik på olika sträckor och vid olika tidpunkter på Ringen (mellan Gruvgatan och Bjurvägen) undertiden arbetet med VA-ledningarna. Återställning av gatan med gröna sidoområden sommaren 2018

Arbete med VA-ledningar, Hedgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar (etapp 2)
Område: Skellefteå
Plats: Hedgatan, Morön
Planerad start: 2017-09-11
Förväntas klart: 2017-12-31
Mer om arbetet:

Undertiden arbetet med VA-ledningarna pågår är Hedgatan, mellan Humlegatan och Floravägen avstängd för fordonstrafik. Gatan återställs sommaren 2018. 

Renovering av Lejonströmsbron
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av brons beläggning och konstruktion.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2017-08-08
Förväntas klart: 2018-01-31
Mer om arbetet:

Bron är avstängd för all trafik (fordon, cyklister, gående m fl) under tiden renoveringen pågår.

Lejonströmsbron öppnar tillfälligt 1 december.

För att underlätta kring den ökade trafiken under jul med julhandel, julfirande etc. så öppnas Lejonströmsbron tillfälligt med provisorisk brofarbana från och med fredag 1 december till söndag 7 januari. Under den tiden kommer framkomligheten vara begränsad med nedsatt hastighet och höjda krav på hänsyn till gående och cyklister. Arbetet återupptas den 8 januari 2018 då bron åter stängs för all trafik till dess arbetet är slutfört.

Läs mer om Lejonströmsbron

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Morö backe skola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas.
Område: Skellefteå
Plats: Morö backe
Planerad start: 2016-10-20
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö backe skola illustration 

En illustration över Morö backe skola

Floraskolan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola från F-9, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:

 

Örjanshallen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Under våren 2018 kommer om- och utbyggnad av Örjanshallen att påbörjas. I projektet ingår bland annat rivning av befintliga omklädningsrum, renovering badhusdel/cafeteria samt nybyggnation av omklädningsrum.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-04-26
Förväntas klart: 2020-12-21
Mer om arbetet:

 

Brännanskolan och ny förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: Våren 2018 kommer en ny förskola, med fyra avdelningar och ett tillagningskök, börja byggas. Förskolan är placerad på skolområdet. Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas våren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Brännanområdet
Planerad start: 2018-04-25
Förväntas klart: 2019-11-28
Mer om arbetet:

 

Ny förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar våren 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-04-12
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Arbete med VA-ledningar, Lund
Status: Planerat
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar (etapp 2)
Område: Skellefteå
Plats: Lund
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-05-31
Mer om arbetet:

 

Omforma grönområde
Status: Planerat
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Om arbetet som ska utföras

I januari börjar vi förbereda för att omforma grönområdet som ligger mellan Gymnasievägen och Mo i Ranagatan/Trädgränd. Vi börjar arbetet genom att ta bort de gamla träden och det kommer att pågå under vintern/våren 2018.

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-13