Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Avstängd infart från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Måndag 19 mars startar ett arbete med att flytta VA-ledningar i korsningen Svedjevägen – Järnvägsleden (väg 372). Vi gör det för att möjliggöra för en cirkulationsplats som planeras av Trafikverket. Arbetet innebär att infarten från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen stängs av (se kartan nedan).
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn
Planerad start: 2018-03-19
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Hedtorpsgatan Tuvagårdsvägen avstängd infart 

Arbetsområde är markerat med rosa streckad linje. Avstängningen med röd heldragen linje.

Alternativ färdväg till Hedtorpsgatan

Trafik till Hedtorpsgatan leds om via Mjölnargatan och gångbron som går över järnvägen, vid kyrkan.

Alternativ färdväg till Tuvagårdsvägen

Trafik till Tuvagårdsvägen leds om från cirkulationsplatsen vid infarten till Bergsbyn.

Mer information

Trafikverket planerar en rad åtgärder längs väg 372. En av dem är en cirkulationsplats vid Svedjevägen. För att bygga cirkulationsplatsen behöver Skellefteå kommun flytta befintliga ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Frågor

Vid frågor om ledningsarbetet kontakta kundtjänst, tel. 0910- 73 50 00, tryck 3

Vid frågor om bygget av cirkulationsplats kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921

Anläggning av gasledning för distribution av biogas
Status: Pågående
Arbete som utförs: En tre km lång gasledning ska anläggas från biogasanläggningen på Tuvan till kvarteret Fabriken på Hedensbyn med byggstart i februari.
Område: Tuvan
Plats: Tuvan - Hedensbyn
Planerad start: 2018-02-12
Förväntas klart: 2018-07-31
Mer om arbetet:
I takt med ökad produktion och ökad efterfrågan är det inte hållbart att fortsätta distribuera biogasen med gasflak. Den nya gasledningen kommer att transportera ut majoriteten av biogasen från Tuvan direkt till de nya tankställen som ska byggas på industriområdet. Gasledningen byggs med beprövad teknik som använts i många städer. Den läggs på ett säkert djup på ca 1,5 meter och till största del med styrd borrning för att minimera påverkan på närmiljön.
Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

 

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Arbete med VA-ledningar, Lund
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar (etapp 2)
Område: Skellefteå
Plats: Lund
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-05-31
Mer om arbetet:

 

Omforma grönområde, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Om arbetet som ska utföras

I januari börjar vi förbereda för att omforma grönområdet som ligger mellan Gymnasievägen och Mo i Ranagatan/Trädgränd. Vi börjar arbetet genom att ta bort de gamla träden och det kommer att pågå under vintern/våren 2018.

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Morö backe skola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas.
Område: Skellefteå
Plats: Morö backe
Planerad start: 2016-10-20
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö backe skola illustration 

En illustration över Morö backe skola

Omformning av Älvbrinken, Centrala stan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Utvecklingen av Älvbrinken har utförts i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Centrala stan
Planerad start: 2015-09-01
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Här skapas mötesplatser för att öka möjligheterna till aktiviteter och arrangemang såväl som spontana möten.

Mer information

Läs mer om omformningen av Älvbrinken

 

Örjanshallen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Hösten 2018 kommer Örjanshallen att renoveras. Mer information kommer närmare byggstart.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-12-21
Mer om arbetet:

 

Återställning av gata med gröna sidoområden
Status: Planerat
Arbete som utförs: Återställning av Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan) efter underhåll av vatten- och avloppsledningar. Gatan byggs om med gröna sidoområden.
Område: Boliden
Plats: Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan)
Planerad start: 2018-08-27
Förväntas klart: 2018-09-24
Mer om arbetet:

Observera att datum för planerad start och förväntat klart är preliminära och kan komma att ändras.

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

 

Floraskolan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:

Floraskolan 

Ombyggnad av gång- och cykelbana samt återställning av parkeringsplatser
Status: Planerat
Arbete som utförs: Ombyggnad gång- och cykelbana på norra sidan av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Järnvägsgatan) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-06-04
Förväntas klart: 2018-09-28
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

 

Ny förskola i Burträsk
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar våren 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Brännanskolan och ny förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: Våren 2018 kommer en ny förskola, med fyra avdelningar och ett tillagningskök, börja byggas. Förskolan är placerad på skolområdet. Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas våren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Brännanområdet
Planerad start: 2018-04-25
Förväntas klart: 2019-11-28
Mer om arbetet:

 

Trädfällning, Storgatan och Södra Lasarettsvägen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Ett antal björkar som står mellan husen och gatan ska fällas. Arbetet pågår mellan kl. 07-16.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan 17-21 samt Södra Lasarettsvägen 4
Planerad start: 2018-04-03
Förväntas klart: 2018-04-06
Mer om arbetet:

Trafiken kommer att stoppas av flaggvakter när fällning pågår (ca 5-10 minuter). Efter varje fällning dras träden åt sidan så trafik kan passera. Trädet kapas, kvistas och placeras på marken intill huset så det inte ska vara i vägen för fordon och gående.
Trädfällningen är en planerad del i färdigställandet av gång- och cykelbanan längs Storgatan fram till korsningen vid Nordlandergatan.

Följ anvisningar på plats.

Blå pilar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).


TA-plan_trädfällning_Storgatan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-13