Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Arbete med dagvattenledning, Ytterursviken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av dagvattenledning
Område: Ursviken
Plats: Nikanors väg, Ögatan
Planerad start: 2018-01-18
Förväntas klart: 2018-02-23
Mer om arbetet:
Under tiden arbetet pågår är Nikanors väg och Ögatan avstängd.

 

Arbete med VA-ledningar, Lund
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar (etapp 2)
Område: Skellefteå
Plats: Lund
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-05-31
Mer om arbetet:

 

Omforma grönområde
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Om arbetet som ska utföras

I januari börjar vi förbereda för att omforma grönområdet som ligger mellan Gymnasievägen och Mo i Ranagatan/Trädgränd. Vi börjar arbetet genom att ta bort de gamla träden och det kommer att pågå under vintern/våren 2018.

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Renovering av Lejonströmsbron
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av brons beläggning och konstruktion.
Område: Skellefteå
Plats:
Planerad start: 2017-08-08
Förväntas klart: 2018-03-16
Mer om arbetet:

Reparationen av Lejonströmsbron pågår fram till mitten av mars månad. Under denna tid är bron avstängd för all trafik (fordon, cyklister, gående m fl).

Observera att tidplanen kan förändras.

Läs mer  om Lejonströmsbron

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Morö backe skola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas.
Område: Skellefteå
Plats: Morö backe
Planerad start: 2016-10-20
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö backe skola illustration 

En illustration över Morö backe skola

Floraskolan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola från F-9, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:

 

Örjanshallen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Under våren 2018 kommer om- och utbyggnad av Örjanshallen att påbörjas. I projektet ingår bland annat rivning av befintliga omklädningsrum, renovering badhusdel/cafeteria samt nybyggnation av omklädningsrum.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-04-26
Förväntas klart: 2020-12-21
Mer om arbetet:

 

Brännanskolan och ny förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: Våren 2018 kommer en ny förskola, med fyra avdelningar och ett tillagningskök, börja byggas. Förskolan är placerad på skolområdet. Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas våren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Brännanområdet
Planerad start: 2018-04-25
Förväntas klart: 2019-11-28
Mer om arbetet:

 

Ny förskola
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar våren 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-04-12
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-13