Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Nybyggnad av gång- och cykelbana Karlgård
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på Karlgård.
Område: Skellefteå
Plats: Karlgård
Planerad start: 2018-05-21
Förväntas klart: 2018-06-08
Mer om arbetet:

Vi anpassar området utifrån gällande detaljplan. Läs mer på Skellefteå växer.

Röd markering på kartan visar arbetsområde

GCB karlgård 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Gatuavstängning del av Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse för det nya bostadsområdet kvarteret Bergslyckan på Getberget. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen, Getberget
Planerad start: 2018-05-16
Förväntas klart: 2018-06-29
Mer om arbetet:

Arbetet med vattenledningen startar i mitten av maj. Gångare och cyklister kan passera arbetsområdet under hela byggtiden. Fordonstrafiken begränsas till viss del då infartsvägen till parkeringen vid Mullbergsvägen/Getbergsvägen påverkas. Under första delen av byggtiden blir infarten till parkeringen från nordväst. Under andra delen blir infarten från Getbergsvägen. Skyltning finns på plats. Hela Mullbergsvägen kommer att kunna användas för fordonstrafik igen vid månadsskiftet juni/juli.

Mer information

Läs mer om det nya bostadskvarteret Bergslyckan

Informationsbrevet om vägavstängningen till närboende (pdf)

 

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Hedgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Hedgatan mellan Örtstigen och Floravägen.
Område: Skellefteå
Plats: Hedgatan (mellan Örtstigen och Floravägen)
Planerad start: 2018-05-14
Förväntas klart: 2018-10-12
Mer om arbetet:

Vi bygger den här gång- och cykelbanan som en del i arbetet för att skapa säkra skolvägar till den planerade F-9-skolan, Floraskolan samt som en del i att skapa ett gång- och cykelstråk genom Morön.

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

gcb hedgatan 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Framkomlighetsproblem på Storgatan och Köpmangatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: En byggnadsställning på gatumark ställs upp utanför Storgatan 3 (Ramushuset) för underhållsåtgärder på fastigheten. Framkomlighetsproblem kan uppstå på Storgatan och Köpmangatan.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan 32
Planerad start: 2018-05-08
Förväntas klart: 2018-07-15
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Trafikordningsplan 

Trafiksordningsplan2 

Gatuavstängning, del av Storgatan, pga nybyggnad av gång- och cykelbana m.m.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på del av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-05-02
Förväntas klart: 2018-10-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format). Denna del av Storgatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik.
Ny bredare trottoar kommer att göras på norra sidan. Trottoar på södra sidan är öppen.

 

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare kommer att sätts upp på husen längs Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen). Mätarna kommer att flyttas mellan fastigheterna allteftersom jobbet fortskrider. Alla fastighetsägare som är berörda kommer att kontaktas av Nitro Consult som utför besiktning och mätning.

Avstängd infart från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Måndag 19 mars startar ett arbete med att flytta VA-ledningar i korsningen Svedjevägen – Järnvägsleden (väg 372). Vi gör det för att möjliggöra för en cirkulationsplats som planeras av Trafikverket. Arbetet innebär att infarten från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen stängs av (se kartan nedan).
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn
Planerad start: 2018-03-19
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Hedtorpsgatan Tuvagårdsvägen avstängd infart 

Arbetsområde är markerat med rosa streckad linje. Avstängningen med röd heldragen linje.

Alternativ färdväg till Hedtorpsgatan

Trafik till Hedtorpsgatan leds om via Mjölnargatan och gångbron som går över järnvägen, vid kyrkan.

Alternativ färdväg till Tuvagårdsvägen

Trafik till Tuvagårdsvägen leds om från cirkulationsplatsen vid infarten till Bergsbyn.

Mer information

Trafikverket planerar en rad åtgärder längs väg 372. En av dem är en cirkulationsplats vid Svedjevägen. För att bygga cirkulationsplatsen behöver Skellefteå kommun flytta befintliga ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Frågor

Vid frågor om ledningsarbetet kontakta kundtjänst, tel. 0910- 73 50 00, tryck 3

Vid frågor om bygget av cirkulationsplats kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921

Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-13