Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänsterna klickar du på länken nedan.

Självservice och e-tjänster

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Näringsliv och företagande

 • Rapportera in lägenhetsnummer i flerbostadshus
 • Servering och försäljning

 • Anmäla upphörande av serveringstillstånd
 • Anmälan av lokal vid catering
 • Anmälan e-cigaretter.pdf
 • Anmälan för att krydda spritdryck
 • Anmälan och ändring av nuvarande serveringstillstånd
 • Anmälan och ändring av serveringsansvariga personer
 • Anmälan om provsmakning till allmänheten
 • Anmälan om provsmakning till allmänheten för tillverkare
 • Anmälan om tobak- och folkölsförsäljning
 • Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
 • Ansökan om gemensamt serveringsutrymme
 • Ansökan om provsmakning som partihandlare och tillverkare
 • Ansökan om tillstånd för alkoholservering (inkl bilaga)
 • Anvisning för restaurangrapportering
 • E-cig Egenkontrollprogram.docx
 • Registrering av livsmedelsanläggning
 • Lotteri

 • Tillstånd för lotteri
 • Hygien och undervisningslokal

 • Egenkontroll - hälsoskydd (information och checklista)
 • Hygienlokal - anmälan av hygienlokal och undervisningslokal
 • Miljö och hälsoskydd

 • Anmälan om fettavskiljare, blankett
 • Blankett hantering av mer an 1000 liter olja
 • Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara, blankett och information
 • Förorenat område - anmälan om efterbehandling
 • Kemikalier - vägledning för att fylla i redovisningblankett
 • Kemikalier - Rapport om kemikaliekartläggning av särskilt farliga ämnen
 • Kemikalier - redovisningsblankett för kartläggning
 • Kvicksliverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering eller utbyte
 • Miljöfarlig verksamhet - anmälan
 • PCB - anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB - Slutrapportering efter sanering av PCB (word)
 • PCB - Åtgärdsplan
 • PCB Inventeringsprotokoll (word)
 • Riktlinjer för fettavskiljare
 • Riktlinjer för oljeavskiljare
 • Gata och mark

 • Söka lokaler och mark
 • Upphandling

 • Söka upphandling och avtal
 • Feriepraktik

 • Ansökan om slutbetalning av bidrag
 • Ansökan om utbetalning i förskott
 • Redovisning av ferieverksamheten
 • Tidrapport ferieungdom kommunala förvaltningar

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-04-12