Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Självservice, blanketter och e-tjänster

Här får du tillgång till blanketter, dokument och e-tjänster. Använd textrutan nedan för att söka eller välj kategori.

Söker du e-tjänster?

Mina sidor samlar alla e-tjänster på ett ställe. Du kan också använda söken nedan för att hitta e-tjänsterna.

Mina sidor

Sök för att hitta blanketter, e-tjänster och dokument

 • Trafik och infrastruktur

 • Gator och trafik

 • Ansökan om grävtillstånd i offentlig mark
 • Ansökan om övertagande av drift på statsbidragsberättigad enskild väg
 • Anvisningar för grävning i offentlig mark
 • Anvisningar vid övertagande av vägbelysning
 • Belysningsregler Skellefteå kommun
 • Bidrag till belysningsanläggning utanför detaljplan
 • Bidrag till enskild inte statsbidragsberättigad utfartsväg (en fastighet), regler och blankett
 • Bidrag till enskild inte statsbidragsberättigad utfartsväg (flera fastigheter), regler och blankett
 • Bidrag till infartsbelysning
 • Blomlådor på bostadsgata - riktlinjer och ritning
 • Båt längs Skellefteälven
 • Dispenstransport (transportdispens), blankett för ansökan
 • Information om p-passet inklusive en karta
 • Karta som visar var p-passet gäller
 • Karta över parkeringar och parkeringsavgifter på campusområdet
 • Nyttokort - parkeringskort för företagare
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • Parkeringszoner i centrala Skellefteå
 • Regler för gatubelysningens tändtider
 • Regler och anvisningar för drift- och underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar
 • Riktlinjer för utplacering av hinder på gång- och cykelbanor
 • TA-plan (trafikanordningsplan) med checklista
 • Tillstånd för 2017 - blomåda på bostadsgata (blankett och regler)
 • Trottoarpratare (gatupratare) anvisningar och blankett
 • Övertagande av befintlig belysningsanläggning
 • Detaljplaner, planer

 • Avfallsplan
 • Biblioteksplan
 • Kulturhus - beslut lokalisering
 • Kulturhus - beslut om utvecklingsplattform
 • Kulturhus - beslut utredning
 • Kulturhus - beslutsunderlag lokalisering
 • Kulturhus - dialog framtidens bibliotek
 • Kulturhus - utvecklingsplattform
 • Kulturhus lokaliseringsalternativ
 • Kulturhusets lokalisering beslut från Kommunfullmäktige
 • Kulturplan 2012–2015

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-01-09