Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Självservice, blanketter och e-tjänster

Här får du tillgång till blanketter, dokument och e-tjänster. Använd textrutan nedan för att söka eller välj kategori.

Söker du e-tjänster?

Mina sidor samlar alla e-tjänster på ett ställe. Du kan också använda söken nedan för att hitta e-tjänsterna.

Mina sidor

Sök för att hitta blanketter, e-tjänster och dokument

 • Fritid, föreningar och kultur

 • AffischA3_Berattarvandringar2017.pdf
 • Bidrag och stipendium

 • Ansöka bidrag till förening
 • Ansökan investeringsbidrag för fiske och friluftsliv
 • Ansökan om arbetsstipendium 2017
 • Ansökan om bidrag till julgran eller annan julutsmyckning
 • Ansökan om bidrag till trädgårdsförening eller biodlare
 • Ansökan om idrottsstipendium
 • Ansökan om skötselbidrag för fiske och friluftsliv
 • Ansökan om ungdomsledarstipendium
 • Ansökan om utbildningsbidrag fiske
 • Ansökan om utbildningsbidrag till funktionsnedsättningsföreningar och övriga föreningar
 • Ansökan om utbildningsbidrag till idrottsföreningar
 • Anvisning ansökan etniska föreningar
 • Anvisning ansökan sociala föreningar
 • Kultur - Ansökan om bidrag till enstaka arrangemang
 • Kultur - Ansökan om startbidrag
 • Kultur - Ansökan om utvecklingsbidrag
 • Kultur - Ansökan om årligt verksamhetsbidrag
 • Kultur - Funktionärsbilaga för kulturföreningar och andra arrangörer
 • Kultur - Kulturnämndens bidragsnormer
 • Kultur - Kulturstipendium egen ansökan
 • Kultur - Kulturstipendium nominering för annans räkning
 • Kultur - Redovisning av beviljat bidrag
 • Kultur - Ungdomstipendium egen ansökan
 • Kultur - Ungdomstipendium nominering för annans räkning
 • Regler och riktlinjer för att få bidrag som förening
 • Tillstånd

 • Ansöka om att bli en godkänd allmän samlingslokal för erhållande av årligt bidrag
 • Ansöka om lotteritillstånd
 • Ansöka om nybildad kulturförening
 • Ansökan om registrering av lotteri enligt paragraf 17
 • Lotteriredovisning
 • Föreningsstöd

 • Ansöka om att registrera nybildad övrig förening (ej ungdom)
 • Ansökan bidrag sociala och etniska föreningar
 • Ansökan om att registrera nybildad funktionsnedsättningsförening
 • Ansökan om bidrag sociala och etniska föreningar (Exceldokument)
 • Anvisning och ansökan om att bilda en ny ungdomsförening
 • Närvarokort - kommunalt aktivitetsstöd för ungdoms och funktionsnedsättningsföreningar
 • Starta en förening
 • Söka förening
 • Uppdatera föreningsuppgifter
 • Uppdatera föreningsuppgifter
 • Lokaler

 • Ansöka om säsongsbokning för gymnastik- och sporthallar
 • Ansöka om säsongsbokning för gymnastikhallar
 • Boka gymnastikhall
 • Bokningsförfrågan lokaler
 • Aktiviteter

 • Boka aktiviteter Burträsk badhus
 • Boka aktiviteter Byske badhus
 • Boka gruppträning på Eddahallen
 • Broschyr kustrutten
 • Broschyr MTB-bana på Vitberget
 • Karta över naturstigen i upplevelseskogen
 • Kultur och bibliotek

 • Barn och unga kalendarie 2016
 • Biblioteksplan 2012-2015
 • Boka dator på stadsbiblioteket
 • Boka och låna om böcker
 • Kulturplan 2012-2015 inkl bilagor.pdf
 • Låna e-bok
 • Återlämning av konst som tillhör Skellefteå kommun
 • Camping

 • Boka boende Byske havsbad
 • Boka boende Skellefteå camping
 • Broschyr vår- och sommarrutten
 • Fritid, fiske och friluftsliv

 • Broschyr laxdalsrutten
 • Broschyr över Inlandsrutten
 • Fishing in the city of Skellefteå
 • Fiskeguide för Burträsk
 • Fisketips kring Bureå
 • Fisketips kring Byske
 • Fisketips kring centrala Skellefteå
 • Fisketips kring Kåge
 • Guldrutten - broschyr
 • Historiska rutten broschyr
 • Rapportering fiskevård och fiskeaktiviteter inom kommunen
 • SMS-tjänst skidspår
 • Vitberget utvecklingsområden

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-01-09