Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kulturhus Skellefteå

I Skellefteås utveckling och väg till målet om 80 000 invånare år 2030 har kulturen en given plats. Kommunfullmäktige tog beslutet att bygga ett framtida kulturhus den 16 juni 2015. Kulturhuset förväntas vara klart under våren 2020.

Detta händer just nu i projektet

Projektet Kulturhus Skellefteå drivs målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni 2016 i den uppmärksammade arkitekttävlingen. Projektet är nu inne i en genomförandefas där planeringen av kulturhusets innehåll intensifieras och byggprocessen startar.

Arbetet handlar nu bland annat om att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det ska erbjuda samt förbereda kärnverksamheterna inför den kommande flytten. Syftet är att säkerställa att inriktningen och ambitionen som tagits i kommunfullmäktige om kulturhuset genomförs för att skapa en lyckad lansering.

White Arkitekter har anlitats som generalkonsult för projekteringen. Det innebär att de har det övergripande ansvaret för projekteringen och ska arbeta tätt tillsammans med Skellefteå kommun kring utformningen av kulturhuset.

Tidplan i sammanfattning

Planerad byggstart är hösten 2017, och därför måste busstationen flyttas redan under våren 2017. Huset är beräknat att stå klart årsskiftet 2019/2020 och den stora invigningen kommer äga rum i mars 2020. Bolagets VD ska enligt plan finnas på plats minst ett och ett halvt år innan invigningen. Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad maj 2020.

Bakgrund

Projektet startade 2012 och har innefattat en rad delutredningar och ett antal invånardialoger. Dialogerna, som ligger till grund för beslut, handlade bland annat om var det nya kulturhuset skulle byggas och vad kulturhuset ska innehålla. 

Nästa steg mot ett färdigt kulturhus och hotell var bland annat en allmän internationell arkitekttävling där White Arkitekter offentliggjordes som vinnare med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni 2016. Det vinnande förslaget ligger till grund för projektering och byggande av kulturhuset och hotellet.

Projektet är nu inne i etapp 2 som är en genomförandefas där planeringen av innehållet och verksamheterna intensifieras och byggprocessen startar.

Våren 2017

Projekteringen fortlöper enligt plan och de första upphandlingarna, schakt och grundläggning samt stomme, har startats. Här kan du läsa mer om upphandlingarna.

I början av maj startade även upphandlingen av kulturhusets konstnärliga gestaltning som består av tre uppdrag – exteriört, interiört och ett interaktivt verk. Vi ser fram emot spännande anbud och förhoppningen är att verken blir pricken över i:et till en redan fantastisk byggnad.  Här kan du läsa mer om den konstnärliga gestaltningen

Samhällsbyggnad och Skellefteå Kraft är i full gång med de förberedande markarbetena för fjärrvärme, markvärme, fiber och vattenförsörjning till bland annat kulturhuset och hotellet. Den provisoriska busstationen vid Södra Järnvägsgatan förväntas vara färdig att tas i bruk till skolstarten.

Läs mer om det framtida kulturhuset.

Här kan du ta del av de beslut som fattats i projektet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-25