Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Därför bygger vi ett kulturhus

För många i Skellefteå är det alldeles självklart att vi bygger ett kulturhus och varför vi gör det. För andra är fördelarna inte alls lika uppenbara. Det är helt i sin ordning att tycka olika om Skellefteås kommande kulturhus. Här vill vi gärna framföra några av skälen till varför vi är övertygade om att kulturhuset är en av flera viktiga satsningar för hela Skellefteå.

Bilderna är fria att använda i oredigerat skick för vem som helst. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Skäl att bygga kulturhus

Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en plats kan skapa. 

I Skellefteå vill vi också att externhandel och centrumhandel ska komplettera varandra. Ett kulturhus i centrum kommer att skapa en mer levande stadskärna vilket också gynnar centrumhandeln. I bland annat Luleå och Uppsala har analyser efter uppförandet av liknande anläggningar visat en årligen ökad omsättning för just handeln.

Skäl att bygga kulturhus

Kulturen är ofta en avgörande faktor för att ett turistmål blir besökt. Kulturresenärer beräknas dessutom stanna längre på destinationen och lägga mer pengar under sitt besök än en generell turist. När evenemang arrangeras i Skellefteå kan Visit Skellefteå se att det ger direkt effekt för besöksnäringen i form av hotellnätter, shopping, restaurangbesök etc i statistiken de följer.

Enligt Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är mötesindustrin en betydande del av Sveriges besöksnäring. Med ett nytt kulturhus som även ska fungera för kongresser skapas goda förutsättningar för fler stora möten i Skellefteå. En nationell mötesdeltagare lägger 3 500 kr/dygn på shopping, mat och hotell på mötesorten (en internationell deltagare betydligt mer).

Skäl att bygga kulturhus

Med större kulturutbud och fler skapande individer i befolkningen ökar en stads möjlighet att växa och locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor. Och i deras spår följer investeringar och nya företag. Det finns samband som visar på att stadens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med stadens attraktivitet och tillväxt. Detta innebär förstås inte att det uteslutande är kulturaktiviteten som driver denna utveckling men det går inte heller att bortse från. 

Skäl att bygga kulturhus

Den ökade driftskostnaden för Kulturhuset kommer inte att belasta den skattefinansierade verksamheten, utan kommer från bolagen i Skellefteå Stadshus AB genom ett så kallat koncernbidrag. Det finns heller inga planer på att ändra det årliga koncernbidraget som ges till skola, vård och omsorg. Det kommer även fortsättningsvis ligga på ca 220 miljoner kronor. 

Skäl att bygga kulturhus

Enligt uppgifter från SCB 2014 är nära 200 000 personer anställda inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige, som då omsatte 458 miljarder kronor per år. Sett över en längre tidsperiod, 2007-2014 har kultursektorn vuxit med 14 procent, samtidigt som näringslivet som helhet har vuxit med 12 procent.

Kulturhuset och hotellet kommer att generera minst 40 nya arbetstillfällen, utöver de verksamheter som redan finns idag och ska flytta in i huset. Dessutom beräknas det ge ytterligare arbetstillfällen i och med en utveckling inom besöksnäringen, såsom logi, restaurang och aktiviteter kopplade till turism och möten.

Skäl att bygga kulturhus

Sett till investeringar som gjorts från 2016 och de närmsta åren framöver utgör investeringen i Kulturhuset endast ca 10 % av kommunens investeringar och ca 5 % av hela kommunkoncernens. Övriga investeringar görs i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt infrastruktur, gator, parker och fritidsanläggningar.  

Skäl att bygga kulturhus

Besöksnäringen är en av de starkast växande branscherna i norra Sverige och i Skellefteå omsatte besöksnäringen strax under 1 miljard 2015. I direkta skatteintäkter så innebär det 30,9 miljoner till kommunen och strax under 14,8 miljoner för landstinget. En satsning på besöksnäringen innebär alltså att vi även ökar våra möjligheter för att skapa bättre förutsättningar för skola, vård och omsorg.

Skäl att bygga kulturhus

Kommunens satsning på kulturhuset visar framtidstro. Och det är fler som tror på Skellefteå just nu. På några få år har vi gått från enstaka intressenter till att idag ha byggherrar som planerar för 1500 nya bostäder. Vi har dessutom behov av att hitta nya områden för industrietableringar. Majoriteten av allt som byggs nu sker av privata aktörer, och om vi dessutom räknar in alla privatpersoner som bygger nytt så blir andelen ännu högre. Tillsammans bygger vi ett Skellefteå för framtiden. 

Skäl att bygga kulturhus

Vi behöver fler unga i Skellefteå och här är besöksnäringen viktig som första jobb för dem. I svenska företag är i snitt 10 % av medarbetarna under 26 år. Men när det gäller hotell, camping, vandrarhem och restauranger är 31 % under 26 år.

Ca 25 % av de som flyttar till Skellefteå kommer från andra länder och vi växer i antal invånare tack vare dessa. Inom hotell-, camping-, vandrarhems- och restaurangverksamheter är 36 % av medarbetarna utlandsfödda (svenska företag har i snitt 15 %). 6 av 10 företag inom besöksnäringen drivs dessutom av utlandsfödda personer. En satsning på besöksnäringen genererar därför större möjligheter för dessa invånare att skapa en bra tillvaro.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-29