Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kulturskolan

Telefon:0910 - 73 50 00

Besöksadress Mullbergsvägen 1,
931 37 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Film och media

Kulturpedagogiskt centrum är en del av Skellefteå kulturskola. Vårt uppdrag som kulturpedagoger är att vara en resurs för Skellefteå kommun, arbeta med barn och unga mellan 0 – 21 år i skola och på fritid samt erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom bild, media och drama.

Film i skolan

Från och med hösten 2015 är Film i skolan en del av Kulturskolans obligatoriska del.

Filmpedagogen åker ut till ett urval skolor per termin och genomför lektioner tillsammans med klassläraren i årskurs 4 eller 5.

Vi vill i vårt arbete verka för att:

  • barn och unga utvecklar sin nyfikenhet, fantasi och sitt självständiga kritiska tänkande
  • barn och unga får möjlighet att uttrycka sig med estetiska verktyg
  • barn och unga utvecklas tillsammans med andra i en skapande process
  • barn och unga garanteras en demokratisk delaktighet i samhälle och kulturliv.
  • vuxna människor får förståelse för barn och ungas behov och rätt att uttrycka sig med olika estetiska verktyg.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2016-09-07