Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kulturskolan

Telefon:0910 - 73 50 00

Besöksadress Mullbergsvägen 1,
931 37 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kulturell allemansrätt

Skellefteå Kulturskola är en kulturskola med ”Den kulturella allemansrätten”. Allemansrätten är ett av de viktiga stegen i det framtida tillväxtarbetet som Skellefteå kommun arbetar med.

Den kulturella allemansrätten innehåller två delar:
• Del 1 ger alla barn i Skellefteå kommun rätt till kultur på skoltid. Den är obligatorisk och ryms inom skolans ordinarie timplanen och berör alla barn/ungdomar 0-21 år.
• Del 2 är frivillig och ger våra barn och ungdomar en möjlighet till fördjupning. Den frivilliga allemansrätten finns på skoltid och fritid. Ni kan läsa mera under ”utbud och kurser” här på hemsidan.

Den kulturella allemansrätten del 1 innehåller följande:
Förskolan:  kompetensutveckling av förskolans personal genom centrala dagar och besök ute på förskolorna.
F-5: Här möter du ett utryck varje läsår, nämligen dans i skolan, musik i skolan, litteratur i skolan, drama i skolan, bild i skolan och media i skolan. Du kan läsa mer om dessa under rubriken ”Kultur i skolversamheten”
All undervisning bygger på kompanjonlärarskap tillsammans med klassläraren.
6-9: Är under planering. Verksamheten planeras starta läsåret 17/18.

Föreställningar visas för barn och elever från förskola t.o.m åk 9. Kultursskolan erbjuder aktuella produktioner med kvalitet från hela landet och en mångfald av kulturupplevelser.
 
Den kulturella allemansrätten del 2 innehåller följande:
Här kan du välja att spela ett instrument, sång, teaterskola, orkester, filmverkstad, slöjdklubben, kör.
Läs mer under ”Utbud och kurser”.

Kulturskolan erbjuder musik, dans, drama, litteratur, slöjd, media, kulturarv och föreställningar i olika former.
Genom nätverksbyggande bygger kulturskolan broar med föreningsliv och andra kulturaktörer.
Kulturskolans allemansrätt tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan, grundskolans läroplan Lgr 11 och gymnasieskolans läroplan Gy11. Kulturskolan är en resurs som förstärker den ordinarie undervisningen och bidrar till en högre måluppfyllelse.
Det handlar om:
1. Kultur som upplevelse.
2. Kultur som uttrycksmedel.
3. Kultur som pedagogiskt verktyg.
 
Kulturskolan medverkar till att barn och ungdomar ges möjlighet att:
• utveckla sin kreativa förmåga
• utveckla sin förmåga till att utöva det konstnärliga hantverket
• utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och självständigt lärande
• stärkas i den egna identitetsutvecklingen, den sociala förmågan och självtilliten

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-17