Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kulturskolan

Telefon:0910 - 73 50 00

Besöksadress Mullbergsvägen 1,
931 37 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Instrument att välja för dig som börjar årskurs 2

Vill du börja sjunga eller spela något instrument? Kulturskolan erbjuder kör och suzukifiol.
Nytt för i år är "prova på" kursen Tjuvstarten.
Anmälan senast 19/5.
Antal platser är begränsade. Urval sker genom lottning.

Kör


Kulturskolans yngsta kör heter Körskolan. I den går man under åk 2 och 3. Sen kan du fortsätta som körsångare hela din skoltid. Du kan sjunga i kör även om du spelar något annat instrument.
Körskolan träffas i rum 310 på Kulturskolan, tisdagar 17.15 – 18.15.

Suzukifiol

Suzukimetoden är en gehörsmetod. Det innebär att barnen lär sig spela på talets grund, d.v.s. genom att lyssna och härma. Föräldrautbildning ingår.

Undervisningen innebär:
• två lektionstillfällen per vecka
• grupplektion på Kulturskolan onsdagar kl 18.00-18.40
• individuell lektion på överenskommen plats och tid
• föräldramedverkan vid båda lektionstillfällena
• föräldrarollen viktig vid hemarbetet
• terminsavgiften för Suzukiundervisning är för närvarande 650 kr
• eleven betalar studiematerial
• instrument kan lånas på Kulturskolan för 300:- per termin

Informationsträff hålls på Kulturskolan, Mullbergsvägen 1, Skellefteå, torsdag 4 maj 2017, kl 18.30.
Observera att anmälan till suzukifiol sker vid informationsträffen!

Om du inte kan närvara, meddela anki.fahlgren@skelleftea.se

Läs mera på Svenska Suzukiförbundets hemsida:
http://www.swesuzuki.org/suzukimetoden/byggstenar.php

 

Tjuvstarten - "prova på" kurs

Nu har du möjlighet att spela fyra instrument under ett läsår.
Instrumenten är altfiol, cello, saxofon och valthorn.
Du får under ett läsår, i 6 veckorsperioder, möjlighet att prova på dessa instrument.
Instrumenten lånas under lektionen och tas inte med hem.
Max antal platser är 20.
Lektionerna är på måndagar 17.00 - 17.45 på Kulturskolan.

Informationsträff hålls på Kulturskolan, Mullbergsvägen 1, Skellefteå, torsdag 4 maj 2017, kl 18.00 - 18.25
Ingen avgift - Försöksverksamhet.

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-12-20