Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kusmark fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Jörnsvägen 65
934 93 Kusmark

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till fritidshemmet Dino, Kusmark

Vi är ett fritidshem beläget i fina lokaler inne i Kusmarksskolan. Vi lägger stor vikt vid att barnen själva ska kunna påverka sin fria tid och därför utgår alla våra planeringar utifrån barnens önskemål.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-08-15