Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Korttidstillsyn Troja - för barn som behöver tillsyn efter skolan

I verksamheten "korttidstillsyn Troja",
får barn med funknedssättning vistas i en kreativ och lustfylld miljö, där varje barn får det han eller hon behöver för en god fritid.

Troja – för ungdom som behöver tillsyn efter skolan
Vid behov av tillsyn efter skoltid för ungdom som börjar åk 7, finns verksamheten Troja. Som från och med augusti -17 finns beläget på Lejonsströmsskolan.  Där får elever med funktionsnedsättning vistas i en kreativ, lustfylld miljö och erbjuds en god fritid.

Troja är en LSS verksamhet
Verksamheten omfattar insatsen korttidstillsyn. Den ges till skolungdomar som omfattas av LSS personkrets. Kan gälla mellan årskurs 7 till avslutat gymnasium.
Insatsens mål beskrivs;

Insatsen ska stärka din förmåga att leva ett självständigt liv.
Trots din funktionsnedsättning ska du få möjlighet att leva som andra.
Genom insatserna ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Insatsen ligger under socialnämnden men drivs av skolrektor. Det innebär att den personal som finns på Troja även är med under skoldagar. Personalen består av förskollärare, fritidspedagoger och barn- och ungdomsassistenter.

Att söka insatsen
Ansökan görs genom att ringa kundtjänst, 73 50 00 eller e-posta kundtjanst@skelleftea.se Gör ansökan i god tid, ibland kan handläggningstiden vara lång. Sedan blir du kontaktad av en handläggare, en utredning görs och beslut tas om insatsen och dess omfattning. När ungdomen fått insatsen blir du kontaktad av Troja.
Tider
Utifrån barnets beslut lämnar du som vårdnadshavare in ett schema till Troja med barnets vistelsetider. Om dina arbetstider ändras lämnar du in nytt ett schema (utifrån beslutet). 

Avgifter
Insatsen är avgiftsfri medan måltider i form av frukost, lunch (vid lov) och mellanmål, debiteras vårdnadshavare med en månatlig faktura.  Här kan du läsa om avgifterna.

Skillnader mellan taxiresor
Taxiresor mellan skolan och hemmet räknas som skolskjuts och är avgiftsfri.
De dagar ungdomen vistas på Troja gäller färdtjänst utan egenavgift. Resorna beställs av vårdnadshavare som också ansvarar för att avboka vid ledigheter och sjukdom.
Om ungdomen vistas på korttidsvistele är det färdtjänst med egenavgift, som beställs av vårdnadshavare. För att undvika kontanthantering bör vårdnadshavare ta kontakt med taxi om fakturering.
Om ungdomen är beviljad assistans finns öppen verksamhet
Ungdom som är beviljad personlig assistans efter skola och under lov kan tillsammans med sin assistent vistas på Troja och använda det innehåll som erbjuds. Gör en intresseanmälan genom att ringa kundtjänst, 0910-73 50 00 eller e-posta kundtjanst@skelleftea.se. Socialnämnden beslutar om plats.

Frågor eller synpunkter
Vid frågor eller synpunkter hör av dig till rektor Charlotta Carlstedt, som du når genom att vända dig till kundtjänst, 0910-73 50 00 eller e-posta kundtjanst@skelleftea.se.


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-19