Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Lejonström fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Konsertvägen 3
931 46 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Lejonströms fritidshem

På Lejonstömsskolans fritidshem har vi ett nära samarbete med skolan. Vi vill stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vår undervisning utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg, skapande arbete och lärande.

I vår verksamhet prioriterar vi att eleverna ska känna sig trygga med varandra och med oss vuxna. Det innebär att man kan leka i olika konstellationer och ta egna initiativ. För att komma dit arbetar vi med lekar, samlingar, samarbetsövningar, ibland i fria grupperingar och ibland i styrda grupper.

Utemiljön är ny och välplanerad. Den är en naturlig miljö för lek och fysisk aktivitet, och även för samspel med andra barn. Närmiljön med stora gräsytor, och lekparker är också inbjudande och möjliga att använda för olika aktiviteter.

 

 

Grundskolans läsårstider och lov

Aktuellt Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-10