Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lekplatsen på Anderstorp ska byggas om

Stora lekplatsen, i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten på Anderstorp, är sliten och i stort behov av renovering. Under 2017 och 2018 bygger vi en ny, modern, rolig och utmanande lekplats där Anderstorpsbornas delaktighet har bidragit till utformningen.

Händelser i projektet

2017-10-09
Arbetet pågår för fullt. Ytorna med gummiasfalt och konstgräs är så gott som färdiga och vi forsätter att jobba så länge vädret och temperaturen tillåter. Än är det en hel del arbete kvar innan lekplatsen kan öppna.

2017-05-05
Nästa vecka (v. 19) drar arbetet med lekplatsen igång på allvar. Vi börjar med att riva och området kommer av säkerhetsskäl att stängslas in och vara avstängt under hela ombyggnaden. Som planeringen ser ut just nu kommer arbetet att pågå fram till hösten 2018.

2017-02-22
Nu är den detaljerade skissen klar för ombyggnaden av Stora lekplatsen. Vissa ändringar kan dock ske under arbetets gång. Bilderna på lekutrustningen visar exempel på vad som kommer att finnas på lekplatsen. Ombyggnaden kommer att ske i etapper, första etappen påbörjas våren 2017 och hela lekplatsen beräknas vara ombyggd hösten 2018.

Skiss över lekplatsen (pdf, nytt fönster)

Skiss över lekplatsen samt bilder på lekutrustningen (pdf, nytt fönster)

2016-10-18
Skissarbetet pågår för fullt. Just nu väntar vi på besked från Boverket angående en ansökan om stöd till utemiljöer, det beräknas komma inom 3 veckor. Efter det vet vi vad som är genomförbart, därför dröjer det ytterligare några veckor innan en detaljerad skiss kommer att visas.

Lekplatser

Aktuellt Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnens utveckling. Skellefteå kommun ansvarar för 109 allmänna lek...

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-10-09