Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Lövångersskolan

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Näsåkersvägen 4
Box 18
930 10 Lövånger

Kartor

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Lövångersskolan

Lövångersskolan ligger mitt i samhället, 5 mil söder om Skellefteå och 8 mil norr om Umeå. Vi har goda bussförbindelser åt både norr och söder. I skolans närhet finns idrottshall, idrottsplats med fotbolls- och hockeyplaner, badhus och bibliotek.

Skolan har ca 240 elever fördelat på förskoleklass, fritidshem samt årskurs 1- 9. Vi har en skola med många nationaliteter vilket berikar oss på många sätt. Mångfald ger bredd och ökad insikt om vår omvärld.

Personalen har genomgående hög pedagogisk kompetens och lärarna har formell behörighet för sina ämnen. Vi är måna om att skapa bra lärsituationer, både i och utanför våra klassrum. Kollegialt lärande, att dela med sig och lära av varandra, är en viktig del i pedagogernas utvecklingsarbete.

Våra höga förväntningar på våra elever, och ett aktivt arbete med att göra dem medvetna om sin egen kunskapsutveckling, är bärande delar i vårt arbete. Vi håller oss à jour med aktuell skolforskning och arbetar aktivt med formativ bedömning där själv- och kamratbedömning samt återkoppling är naturliga inslag.

Andra viktiga delar i vårt arbete är att synliggöra läsprocessen med aktiv läsning. För oss är det centralt att ge eleverna strategier för att utveckla läsförståelsen, inte bara för språklig inlärning, utan också för att utveckla ett eget tänkande och få djupare insikter i alla ämnen.

 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

A-dagar

Aktuellt Följande dagar är halva A-dagar:

V43 onsdag 25/10-2017
V49 torsdag 7/12-2017
V11 måndag 12/3-2018
V21 tisdag 22/5-2018

Grundskolans läsårstider och lov

Aktuellt Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...

Fokus på barnen i Skellefteå

Nyhet 2017-10-16 Skellefteå kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet tar avstamp i FN:s barnkonvent...

Utvärdering av avgifter i skolan

Nyhet 2017-10-12 För-och grundskolenämnden godkände rapporten av årets utvärdering av avgifter i skolan. Rapporten visar att det för läsåret 2016/17 ofta är avgifter i...

Reviderade riktlinjer för förskola

Nyhet 2017-10-12 För-och grundskolenämnden beslutade att fastställa de föreslagna riktlinjerna för förskola. Förändringarna i riktlinjerna handlar om syskonförtur och ...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-09-14