Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Melodivägens förskola

Telefon:0910 - 854 49

Besöksadress Melodivägen 9
931 46 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Melodivägens förskola

Här på Melodin och Menuetten vistas barn i åldrarna 1 - 5 år. Förskolan ligger i ett villaområde i stadsdelen Sjungande dalen, två km från Skellefteå centrum.

melodivägen
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. De som arbetar i förskolan ska främja barns lärande och utveckling utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och skollagen.
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara trygg, rolig, lärorik och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar.
Lärandet ska baseras på samspel mellan vuxna och barn och att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.


 

Öppettider

Aktuellt Förskolor har i regel tolv timmars öppethållande, vilket kan innebära tider som infaller mellan kl. 06.00 - 19.00. Skellefteå kommun erbjuder också ve...

Mat på förskolan

Aktuellt Förskolan har en egen matsedel. Flertalet förskolor har egna tillagningskök. Ett tjugotal förskolor får sin mat från ett närliggande kök. Se tabellen ...

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-09-26