Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Modersmål och minoritetsspråk

Kommunens ankomst- och modersmålsenhet har i uppdrag att anordna undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan.


I organisationen arbetar cirka 20 modersmålslärare, som undervisar cirka 600 elever i 20 olika språk. Modersmålslärarna arbetar med elever på 37 olika skolor.

I Skellefteå pågår ett projekt med att starta upp fjärrundervisning i modersmål

I denna länk finns mer information om minoritetsspråk

 

Minoritetsspråk


Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Nationella minoriteter har utökad rätt

Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritetsspråken. Begränsningen att en elev bara kan få modersmålsundervisning i högst sju läsår om eleven får undervisningen utanför den garanterade undervisningstiden, gäller inte undervisningen i nationella minoritetsspråk.


Minoritetsspråken har två olika läroplaner beroende på om eleven har grundläggande kunskaper, t ex genom att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller om är nybörjare och inte använder språket dagligen i hemmet.
Läs mer om kursplanerna för minoritetsspråken på Skolverkets webplats

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-12