Lyssna på sidans text med talsyntes

Välkommen till Morö backe skola

En skola att växa i!

Morö backe skola ligger i nordöstra delen av Skellefteå. Avståndet till stadskärnan är cirka 5 km. Bussförbindelserna är goda. Det stora antalet gång- och cykelvägar bidrar till en säker skolväg. På skolgården finns fotbollsplan, hockeyrink, två lekparker och skogsområden. Närheten till biblioteket ser vi som en stor tillgång i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling.

Läs mer om Morö backe skola

Rektor har ordet

 

 

Informationen granskades: 2014-01-08

 
Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Snabba klick Morö Backeskolan
Moröbacke skolans egen information
Sjukanmälan grundskola
E-tjänst grundskola
Dokument Morö Backe skolan