Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Tobak

För att få sälja tobak ska detta anmälas till kommunen. Skicka även med ett egenkontrollprogram. För att någon ska få köpa tobak måste personen vara 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar att kontrollera att kunden verkligen har fyllt 18 år.

Anmälningsplikt

Varje ställe som säljer eller ämnar sälja  tobaksprodukter som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak har anmälningsskyldighet.

Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar, som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet, omfattas av anmälningsplikten. Till anmälan ska en kopia på butikens egenkontrollprogram för tobak bifogas.

Anmälan om tobak- och folkölsförsäljning (pdf, nytt fönster)

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror/nikotinläkemedel gäller åldersgränsen 18 år. Det är du som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa dig om att mottagaren uppnått åldern. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

Egenkontroll

Du som säljer tobak ska kontrollera att försäljningen följer tobakslagen. För denna kontroll ska du ha arbetat fram ett skriftligt program, egenkontrollprogram.

Kommunen och polisen har rätt att se programmet vid tillsyn som genomförs kontinuerligt för att kontrollera åldersgränsen. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Här hittar du tillsynsavgiften

Ett egenkontrollprogram bör innehålla:

  • hur och hur ofta personalen utbildas om reglerna för tobaksförsäljning.
  • vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner han/ hon har för att sköta sin uppgift.
  • vad personalen ska tänka på för att inte sälja till personer under 18 år.
  • vad personalen ska tänka på för att kunna motverka langning.
  • vad du som chef gör om personalen inte följer reglerna.
  • dokumentation av utbildningstillfällen och av hur personalen följer reglerna.

 

Den som säljer tobak till någon under 18 år gör sig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagen följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna tobaken till någon under 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att hon eller han även ansvarar för att personalen känner till gällande regler. Det ska finnas rutiner för ålderskontrollen, så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tobakslagen (extern webbplats, nytt fönster)

 

Kontrollköp

Sedan maj 2014 får kommunen göra kontrollköp av tobak. Det kommer att användas löpande i den vanliga tillsynen. Med ett kontrollköp kontrolleras att tobaksförsäljning inte sker till personer under 18 år.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-12