Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter lotteriregistrering och lotteritillstånd

Avgift lotteriregistrering och lotteritillstånd

Avgiften för ett lotteritillstånd är 300 kronor. I samband med ansökan betalar du in avgiften på
Plusgiro 12 68 70-5 Skellefteå kommun.

Arvode för kontrollant

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 procent av lotteriets planerade försäljningsvärde. Du ska betala in arvodet till kommunen senast två månader efter att lotteriet har startat. I samband med betalningen ska du skicka in lotteriarvodet till kommunens handläggare.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07