Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Brandskydd

Du och dina kollegor är de enda som kan se till att skapa en säker arbetsplats. I lagen om skydd mot olyckor är det tydligt formulerat att ägare och nyttjanderättshavare är de som är ansvariga för brandskyddet. För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA), alltså ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten har en ganska liten betydelse för en verksamhets säkerhet. Vi utför tillsyn och kan då upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi rycker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara den egna verksamheten göra. Och visst är det bättre att en brandskyddsutbildad anställd släcker en liten brand tidigt, än att räddningstjänsten släcker en omfattande brand tio minuter senare?

Här kan du läsa mer om:

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Skriftlig redogörelse för brandskyddet
  • Olycksrapportering

Säkerhetstips

Under denna länk får du tips och råd kring brandsäkerhet:
Säkerhetstips

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07