Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Utsläpp av lösningsmedel

Flyktiga organiska lösningsmedel är uppbyggda av kol och väte och de avdunstar snabbt. De förkortas VOC efter engelskans Volatile Organic Compounds och används i färger och lacker för både konsument och företag.

Färger

VOC finns i nästan alla färger och lacker. Även de som är vattenbaserade innehåller en liten del lösningsmedel. Andra exempel där VOC ingår är bensin, lacknafta och alkoholer. Då man målar eller lackerar dunstar lösningsmedlet och färgen torkar. Det avdunstade lösningsmedlet blir en luftförorening som kan vara skadlig för människor och natur.

Det finns regler för hur mycket lösningsmedel olika färger får innehålla. Halten står i märkningen på färgburken. Av de lösningsmedel som används i hushållen kommer nästan hälften från färg, lack och lim, lika mycket kommer från bil- och båtvård och ca femton procent från kosmetika.

Gör en insats för miljön

För att minska lösningsmedelsutsläppen är den bästa åtgärden att byta lösningsmedelsbaserade produkter mot vattenbaserade färger. Läs mer om kemikalier i samhället på KEMI:s webbplats (nytt fönster).

Trafik och vedeldning

Vi orsakar också själva att det bildas organiska lösningsmedel. De största utsläppskällorna för detta är vedeldning och biltrafik och anledningen är dålig förbränning.

Tillverkning

Tillverkning av produkter som innehåller lösningsmedel är en källa till utsläpp. Detta utsläpp är trots allt bara en bråkdel av vad som släpps ut då produkten används. Nästan hundra procent av lösningsmedlet avgår hos användaren.

Användning inom industrin

Läs mer om industrins utsläpp.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07