Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Obligatorisk ventilationskontroll

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften. En bra ventilation är nödvändig för att få ett bra inomhusklimat.

Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Därför har riksdag och regering tagit beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta innebär att fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen i sina byggnader. Från och med 2009-01-01 kommer en avgift att tas ut för godkännande av lokala OVK-kontrollanter.

Återkommande besiktningar ska utföras med följande intervall:

Daghem, skolor, vårdlokaler 2 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med från- och tilluftsventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med frånluftsventilation 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader med självdragsventilation 9 år

En- och tvåfamiljshus med från- och tilluftsventilation ska kontrolleras endast innan systemet första gången tas i bruk, d.v.s. ingen återkommande kontroll.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07