Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ny bro över älven

Planarbetet för Centrala stan fortsätter. Snart ställs den fördjupade översiktsplanen ut för granskning. Ingen ny centrumbro planeras i den.

Med anledning av den rådgivande folkomröstningen, där en majoritet av de röstande sa nej till en ny centrumbro, valde socialdemokraterna att följa valresultatet och avbryta projekteringsarbetet av en ny bro.

I planarbetet för Centrala stan, där trafiksystemlösningen är en del har man nu tagit fram förslag på nya trafiksystemlösningar. Syftet är att stödja en hållbar utveckling av Centrala stan som innebär att yteffektiva och kapacitetsstarka transporter prioriteras före stillastående. Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Detaljplanen för älven och Karlgård

Den detaljplan som upprättades för en ny centrumbro gör det även möjligt att bygga flerbostadshus vid Karlgård. Eftersom det finns en stor efterfrågan av centrumnära bostäder var det av stort värde att kunna fastställa detaljplanen. Planen vann laga kraft i mark- och övermiljödomstolen den 20 januari 2016.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-11-21