Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ungdomsfullmäktige 2018

StreetKidz-1525R-87861.jpg

Publicerad 2017-12-04

Vad kan göras smartare i skolan, på fritiden och samhället i stort?

Tidplan 2018


Januari

Inför Ungdomsfullmäktige genomförs kick offer för samtliga elever i åk 2 gymnasiet.

Baldergymnasiet:  torsdag 11 januari
kl:11.30-12.30 Plats: Balderhallen
Anderstorpgymnasiet:  fredag 12 januari
kl: 11.30- 12.30 Plats: Aulan
Medverkande: Ungdomsambassadörer för Ungdomsfullmäktige och Europa Direkt Västerbotten, Baldergymnasiets elevkår, Lars Hedkvist och Ingrid Thylin samhällsutveckling Skellefteå kommun mfl.


Efter kick off hålls klassråd över vad unga vill förändra, förbättra och utveckla i samhället!
• Klassrådet genomförs med respektive mentor och klass.
• Tid för klassråd är vecka 3-6.
• Utse 3 elever/klass  till Ungdomsfullmäktigedagen den 15/2, Kl: 12.30-15.30  på Scandic Skellefteå. Eleverna som utses representerar klassens  förslag till Ungdomsfullmäktige 2018.  Om det finns elever från Norsjö i din klass som vill delta för tycka till om sin hemort utse en representant. Totalt då 4 elever/klass.

Ungdomsfullmäktigedagen

Torsdag 15 februari klockan 12.30- 15.30
Plats: Scandic Skellefteå
Dialogen är i fokus under Ungdomsfullmäktigedagen där elever, politiker och tjänstepersoner möts.
Eleverna överlämnar sina förslag till politikerna på vad dom vill förändra, förbättra och utveckla i sin vardag och politikerna frågar eleverna kring dags aktuella samhällsfrågor. Eleverna gör sin röst hörd direkt via mentometeromröstning på politikernas frågor. Alla förslag som eleverna lämnar in till nämnderna återkopplas under våren.


Under mars-juni

Nämnderna återkopplar inkomna förslag till eleverna.

 

Välkommen till Ungdomsfullmäktige 2018!

Jörgen Svedberg, demokratilots  FRIS/Fritidskontoret

Jörgen Svedberg Demokratilots