Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för kv Perseus i centrala Skellefteå

Publicerad 2017-03-19

Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för kv Perseus. Området utgörs av nuvarande busstorget, platsen för kulturhuset. Planen upprättas med utökat förfarande.

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av byggnader och närmaste omgivning för kulturhus och hotell och att dessa i huvudsak utformas i enlighet med det vinnande tävlingsförslaget Sida vid Sida (White arkitekter) och därtill gjorda förändringar och bearbetningar under projektering.

Här finns planen utställd för granskning 19 mars–16 april 2017:
Kontorshuset Hjorten, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.45–12.00, 12.45–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter på skriftligt senast 16 april 2017. Uppge ärendenummer 2011-1534, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se 

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Fastighetsägare och bostadsrättsförening ansvarar för att ovan information delges eventuella hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, som också har rätt att tycka till.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.