Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kanalgatans norra körfält stängs av vid busstorget 3-21 april

Publicerad 2017-03-29

Förberedelserna för att kunna förtäta norr om Kanalgatan med bland annat kulturhus, hotell, bostäder och resecentrum fortsätter. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft drar nu ledningar för bland annat fjärr- och markvärme, fiber och vattenförsörjning.

– Vi upplever den största byggboomen i Skellefteå på över 20 år. Privatpersoner, företag och kommun hjälps åt att bidra till en stor förändring där ett välkomnande och attraktivt centrum för fler Skellefteåbor är målet. På vägen dit finns förstås utmaningar med bland annat begränsad tillgänglighet och förändrade rörelsemönster genom staden, men vi hoppas och tror att Skellefteåborna har överseende, säger Karin Degerfeldt, samordningsansvarig för stadsomvandlingen, vid Skellefteå kommun.

Kanalgatans norra körfält kommer att vara avstängt vid busstorget 3-21 april. Bilister och regionalbussar kommer att omdirigeras och hänvisas via Skeppargatan vidare upp till Södra Järnvägsgatan. Skeppargatan kommer då att vara enkelriktad från söder till norr. Detta påverkar inte Länstrafiken Västerbottens hållplatser. Däremot blir det förändringar för Skellefteå buss resenärer.

Tillfälliga centrumhållplatser på Stationsgatan

Alla linjer som normalt stannar vid centrumhållplatsen på norra Kanalgatan flyttas till Stationsgatan. Det blir en hållplats utanför Stadshotellet och en högre upp ovanför Nygatan. Lokalbussarna kommer med andra ord inte att följa resterande trafik utan kommer att gå via Storgatan och upp igen längs med Stationsgatan. Detta påverkar även hållplatsen utanför Norran-huset som inte trafikeras under perioden. Hållplatserna vid Kanalgatans södra körfält fungerar som vanligt. De nya körsträckorna börjar måndag den 3 april.

– Det här är den bästa lösningen utifrån omständigheterna. På så sätt kan vi minska trängseln vid Södra Järnvägsgatan samtidigt som vi får två hållplatser centralt där vi redan har god tillgänglighet. Fast det är klart att detta ställer till det, både för oss och framför allt för våra resenärer. Men vi blickar framåt – förändringarna behöver göras i rätt ordning och där framme ser jag redan ett välfungerande transportsystem och ett nytt resecentrum som entré till staden, säger Andreas Olofsson, vd för Skellefteå buss.

Allt grundläggande arbete utförs samtidig

¬När ledningarna finns på plats i Kanalgatan öppnas den upp igen och arbetet fortsätter vidare upp längs Torggatan och pågår fram till 15 juni.

– Vi har fått till en bra samordning med kommunen så att vi kan göra samtliga förberedelser i marken under denna avstängning av Kanalgatan. Det är mycket som sker norr om Kanalgatan, därför är det viktigt att vi får till det grundläggande först. Allt från fjärrvärme och fjärrkyla, till markvärme, el, fiber och vattenförsörjning, så att det blir hållbart på sikt, säger Per Bergman, projektledare Skellefteå Kraft.

Tillgängligheten påverkas

Infarten till Kanalgatan 45-49 (Flugger färg m.m.) är avstängd 3-5 april, då kan infart via Torggatan användas, övrig tid fungerar den som vanligt. Boende och besökare till Torggatan rekommenderas köra via Skeppargatan. Även tillgängligheten till parkeringsplatserna på nuvarande busstation kommer att påverkas. I månadsskiftet april till maj hänvisas istället bilisterna till närliggande parkeringar i stadskärnan.

För mer information: 

Skellefteå Kraft, växel 0910-77 25 00

Skellefteå Buss, kundservice 0910-72 56 00

Länstrafiken Västerbotten, kundservice 0771-100 110