Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lejonströmsbron i sämre skick än förväntat. Avstängningstiden förlängs

Lejonströmsbron Skellefteå

Publicerad 2017-08-29

Vid den inspektion som utförts av Lejonströmsbron under det pågående underhållsarbetet visade sig bron vara i sämre skick än förväntat. Bron kommer därför att vara fortsatt avstängd för både fordon och oskyddade trafikanter i minst två månader till.

Lejonströmsbron blir avstängd i ytterligare två månader

När brofarbanan på Lejonströmsbron plockades bort under det pågående underhållsarbetet upptäcktes röta på de underliggande syllarna. Det innebär att renoveringen på bron nu blir betydligt mer omfattande både vad gäller avstängningstid och kostnader. Beräknad tid för avstängning blir till 1 december i stället för som tidigare planerat till 1 september. Avstängningen kommer att gälla både fordon och oskyddade trafikanter.

Båttrafiken begränsas

Under tiden som bron åtgärdas begränsas båttrafiken som passerar under bron. Passage blir möjlig under ett av "facken". Följ anvisningen och sänk hastigheten.

Mer omfattande ställningsbyggande, materialåtgång och kostnad

Eftersom arbetet nu utökas och blir mycket mer omfattande kräver det också andra typer av ställningsbyggande för att säkerställa säkerheten för de som utför det.  Kostnaderna ökar drastiskt utifrån detta, de ökade personalkostnaderna samt att det kräver mer material till det som ska bytas ut. Kostnaderna för det kommande arbetet är beräknat till cirka 4,5 miljoner.

Belastningen på bron är hög. Cirka 3500 fordon per dygn passerar.

Bron är gammal i sin grundkonstruktion så ålder och ökad trafikbelastning tar ut sin rätt. Ca 3500 fordon per dygn passarar bron. Underhållsbehovet är betungande och ökar på grund av en alltför hög belastning på en 280 år gammal bro.

Inspektion av bron

Inspektionen av Lejonströmsbron är utförd av RISE Skellefteå och enligt SP Träteks handledning för inspektion av träbroar. Där upptäcktes ett stort antal syllar med längsgående rötskador. Det är också ett stort antal med begränsade rötskador och eller stora sprickor. Det är skador som inte har kunnat upptäckas före det planerade arbetet på bron startades och farbanan tagits bort.

Ta del av mer information kring Lejonströmsbron och vad det innebär att den är byggnadsminnesförklarad.