Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nya parkeringsavgifter från 1 september

Publicerad 2017-08-29

Fredag 1 september börjar den nya parkeringstaxan att gälla. Då blir det ett lägre pris för korttidsparkeraren på Skellefteå kommuns parkeringar.

Några av nyheterna i parkeringstaxan

  • Parkera i två timmar, betala för en. Gäller i zon 1 och 2 samt i p-husen (undantag Campus p-hus).
  • Ändrad zonindelning. Zon 1 och zon 2 har utökats med några kvarter.
  • Dygnsavgift införs på CK-parkeringen. Söndagar fortsätter att vara avgiftsfri.
  • Parkera för 3 kr/timme på Norra Järnvägsgatan
  • Oavsett betalsätt ska du knappa in ditt fordons reg.nr när du betalar i p-automat.
  • Parkering i p-hus har en lägre taxa än parkering på gatumark i respektive zon.

Mer information

Om parkering i Skellefteå

Om avgifter på parkeringar

Om avgifter i parkeringshus

Parkeringen i centrum ska gynna ett attraktivare centrum och därigenom även handeln

I nya parkeringstaxan prioriteras korttidsparkering för besökare som vill handla, uträtta ärenden och ta del av upplevelser och nöjen i staden. Parkeringstaxan är också ett verktyg för att skapa omsättning på parkeringsplatser och därmed skapa bättre framkomlighet, luftkvalitet och trafiksäkerhet i stadskärnan.

Den nya taxan som beslutats av tekniska nämnden har tagits fram i samarbete med Centrumhandlarna.