Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för del av Anderstorpsgården 3 och 4, Anderstorp

Publicerad 2017-09-08

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Anderstorpsgården 3 och 4 (väster om Anderstorps hälsocentral). Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerfamiljshus och radhus i varierande storlek.

Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen, där större del av området är avsatt för utbildning och institutioner. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för samråd 9 sep–7 okt:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:


Samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte den 27 september kl. 18.00 i Stadshuset. Samling vid entrén.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 7 oktober 2017. Uppge ärendenummer 2015-5002, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.