Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Om kommunikationer och batterifabrik

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-09-11

Det rör på sig när det gäller nuvarande och framtida kommunikationer. Vi har nyligen fått glädjande besked från Trafikverket. Bygget av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå känns inom räckhåll och flygplatsen går mot ett rekordår.

Så kom äntligen beskedet.  I tjänstemannaförslaget till Trafikverkets nationella transportplan 2018-2029 ingår bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå. Det betyder att vi har tagit ett stort steg närmare en faktisk byggstart.

Detta är goda nyheter för både näringsliv och befolkning i norra Sverige. Förutsättningarna för tillväxt ökar kraftigt när kuststäderna knyts ihop. Det blir framför allt förbättrade möjligheter för godstransporter, men också av persontransporterna. Med en fullt utbyggd Norrbotniabana kommer kompetensförsörjningen att underlättas. Jag ser fram emot det första spadtaget.

Skellefteå Airport har till och med augusti haft 85 000 fler resenärer jämfört med samma period 2016. Det är en ökning med 48 procent och vår flygplats kommer sannolikt att redan under 2017 bli Sveriges största regionala flygplats. SAS och Norwegian flyger inrikestrafik med upp till åtta dagliga avgångar till Stockholm och charterdestinationerna blir allt fler. De senaste tillskotten är alpdestinationen Innsbruck och den grekiska ön Zakynthos. Projektet med förlängningen av rullbanan har startat vilket kan möjliggöra än fler destinationer. En fortsatt utveckling av flygplatsen är viktig inte minst för näringslivet.

Bolaget Inera underlättar nya digitala tjänster för invånarna

De flesta är vana vid att ha tillgång till smarta digitala tjänster i vardagen och här har offentlig sektor halkat efter. Digitaliseringen är en av nycklarna till om vi ska klara av att finansiera den framtida välfärden. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den nya tekniken skapar också spännande förutsättningar för kommunernas verksamhetsutveckling.

Inera AB är en viktig aktör för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar för landstingen och kommunerna. Nu har över hälften av alla kommuner i Sverige beslutat att gå in som delägare i Inera och fler tillkommer. Skellefteå är en av ägarkommunerna och jag har förmånen att få sitta i företagets styrelse.

Ineras uppdrag handlar också om att göra mer tillsammans i offentlig sektor och hitta sätt att använda det som redan finns. Det behövs mer samordning och synergier mellan och inom det offentliga men också mellan det offentliga och privata aktörer. Här kommer Inera att ha en tydlig roll.

Skellefteå eller Västerås?

I somras stod det klart att Skellefteå är en av två möjliga platser som kan få etableringen av batterifabriken med stort B. Bolaget Northvolt planerar en av de större industrisatsningar som har gjorts i Sverige i modern tid med totala investeringar på 40 miljarder kronor och mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen. På Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har det under de senaste månaderna varit ett intensivt arbete med att ta fram de uppgifter som behövs för att skapa ett bra erbjudande. Vi har många styrkor.

En etablering i Skellefteå skulle inte bara innebära positiva följder lokalt utan det här är en viktig etablering för hela norra Sverige. Det har också märkts i det engagemang som har funnits från näringslivet, universiteten, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Alla har bidragit till processen.

Den här veckan kommer vi att få många besök av Northvolt. De kommer dels för att träffa våra politiker i kommunfullmäktige och dels för att träffa oss Skelleftebor. Jag hoppas att så många som möjligt kommer till det öppna miljösamråd som Northvolt kommer att hålla på Scandic hotell den 14 september klockan 18. Här kommer Northvolt att berätta om den framtida verksamheten och vilken betydelse en etablering skulle få för Skellefteå. 

Förhoppningsvis kommer ett slutligt positivt besked under oktober månad. Spännande fortsättning följer.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef