Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för Ringduvan 1 m.fl., Prästbordet

Publicerad 2017-09-13

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Ringduvan 1 m.fl. Området ligger inom stadsdelen Prästbordet.

Syftet med planen är att möjliggöra fastighetsreglering av Ringduvan 1 och Skellefteå 4:1 så att parkmark blir bostadsmark och vice versa. Detta för att kunna anordna mer parkeringsplatser på Ringduvan 1 i och med att behovet kräver det. Planen ska också möjliggöra en utökning på befintliga balkonger i väst samt uppförande av ett burspråk i söder.

Planförslaget avviker marginellt från översiktsplanen som anger parkmark för en del av det aktuella området. Det är endast ett mindre område som tas i anspråk för att göra fastigheterna ändamålsenliga. Översiktsplanens intentioner följs fortfarande.

Här finns planen utställd för granskning 13 sep-29 sep:

Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
 Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:


Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 29 september 2017. Uppge ärendenummer 2016-2883, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.